OtČe k tématu Průmysl a obchod

Návrat EU k původním hodnotám. Ochrana malých a středních podnikatelů před velkými holdingy. Revize tzv. Green dealu.

Palčivým problémem je, že se Evropská unie odklonila od původní myšlenky volného pohybu osob, zboží a služeb a začala se sjednocovat politicky. Dalším rozšiřováním pravidel a norem jen vytváříme nepružné a nekonkurenční prostředí. Jsme vazaly nadnárodních firem a řetězců, které nás mizerně platí, a ještě nám za draho prodávají své druhojakostní zboží. Našim cílem je podpořit lokální výrobce a prodejce a zastat se jich před přesilou, kterou tvoří jak místní, tak zahraniční obří holdingy. Budeme usilovat o revizi dotačních programů, které pouze pokřivují volný trh. Maximálně budeme podporovat potravinovou soběstačnost a rozmanitost. Je třeba více vytěžit z naší strategické polohy uprostřed Evropy. V minulosti se ČR lacině podbízela zahraničním investorům a dělá to dodnes. Je třeba zrevidovat tento přístup a nastavit takové podmínky, které nás nebudou poškozovat, ale na kterých budeme profitovat. K tomu je mimo jiné zapotřebí fungující dálniční síť a efektivní železniční doprava, ale i jednoduchý daňový systém. Jsme také pro revizi tzv. Green dealu, který považujeme za politicko-populistické gesto, které ignoruje ekonomické principy fungující společnosti.