APB k tématu Zemědělství a životní prostředí

Naše agrární politika bude podporovat zemědělce a životní prostředí. Podpoříme zelené projekty.

Budeme podporovat zemědělce, životní prostředí a zelené projekty. Zabezpečíme, aby se recykloval dvojnásobek odpadů než dnes. Povedeme společnost k tomu, aby omezila plýtvání zdroji. Podpoříme projekty na snížení energetické zátěže, program zelených střech a instalace fotovoltaiky, modernizaci a budování vodovodů, kanalizací a čistíren odpadních vod, výraznější revitalizace vodních toků a mokřadů za účelem lepší čistoty vod, zvýšení biodiverzity a většího rekreačního využívání přírodních vod. Výrazněji podpoříme intenzivnější jímání a využívání dešťové vody. Podpoříme všechny zemědělce a farmáře, kteří produkují tradiční plodiny a mají vyrovnanou rostlinnou a živočišnou výrobu, čímž snižují potřebu užití chemických hnojiv a tvoří základ dlouhodobého rozvoje krajiny. Podpoříme výrobu regionálních potravin a jejich prodej i obchodními řetězci. Zemědělské dotace nasměrujeme především k malým a středním zemědělským farmám. Zabezpečíme cílenou podporu včelařů, lesních hospodářů při boji s kůrovcem, zemědělského vzdělávání a podnikání, aby mladí lidé chtěli pracovat na venkově a v zemědělství. Na nich bude závislá naše potravinová nezávislost a rozvoj naší přírody a krajiny.