APB k tématu Obrana a bezpečnost

Podpoříme národní i vnitrostátní bezpečnost a národní sebeuvědomění.

Podpoříme národní i vnitrostátní bezpečnost a národní sebeuvědomění. Budeme plnit závazky ze smlouvy s NATO. Umožníme absolvování dobrovolného tříměsíčního kurzu základů armádních dovedností při náhradě ušlého výdělku. Budeme investovat do Integrovaného záchranného systému (IZS). Vytvoříme takové ekonomické podmínky pro záchranné složky, aby zde našli dlouhodobé uplatnění ti nejkvalitnější jedinci, pro něž je tato služba především posláním. Prosadíme dosažení 2% podílu HDP na obranu i díky investicím do kyberbezpečnosti. Využijeme potenciál fungujících firem, díky kterým Česko již patří v kyberbezpečnosti ke světové špičce. Chceme přispět k posílení společenské autority policistů, zajistit pravidelná školení a opatření pro předcházení násilným projevům policistů. Budeme hájit bezpečnost občanů a jejich majetku proti teroristickým činům.