MZH k tématu Zdravotnictví

Je třeba zlepšit kontrolu čerpání prostředků z veřejných zdrojů skrze zdravotní pojišťovny.

Zdravotnický systém v ČR není třeba zásadně měnit, je však možné jej vylepšit. Během pandemie zdravotnictví obstálo, všem zdravotníkům patří obrovský dík. Již na počátku krize se osvědčily „zemské“ nemocnice v Praze, Brně a Ostravě, posilujme tento systém, zároveň však podporujme regionální a lokální, dostupnou a kvalitní zdravotní péči.