Zelení k tématu Obrana a bezpečnost

Přijmeme odpovědnost za společnou budoucnost ve světě a aktivně se připojíme k řešení narůstajících bezpečnostních hrozeb, pandemie i klimatické krize.

Přijmeme odpovědnost za společnou budoucnost v Evropě i ve světě a aktivně se připojíme k řešení narůstajících bezpečnostních hrozeb, pandemie a klimatické krize. Chceme, aby ČR vystupovala jako sebevědomá a aktivní země, na kterou se mohou její spojenci spolehnout. Požadujeme skutečně jednotnou evropskou azylovou politiku, založenou na solidaritě, na lidskosti a řádném procesu, včetně spravedlivého sdílení odpovědnosti mezi členskými státy. Chceme, aby EU podporovala členské státy, regiony a obce v integraci uprchlíků nebo migrantů a aktivně se hlásíme ke spoluzodpovědnosti Česka. Ve vnitřní bezpečnosti se zaměříme především na prevenci kriminality, omezíme proto sociální vyloučení. Trestní represe jsou pro nás až posledním prostředkem. Přijmeme nový cizinecký zákon. Nové výzvy přináší i ochrana lidských práv na internetu. Profilovací a sledovací techniky, které se používají bez souhlasu těch, jichž se týkají, přerůstají v nový, sofistikovaný způsob diskriminace. Budeme také podporovat efektivnější postup proti projevům nenávisti na internetu, sexuálnímu obtěžování a stalkingu.