SPD k tématu Průmysl a obchod

Politika podporující export hotových výrobků. Náš průmysl musí vyrábět výrobky s vysokou přidanou hodnotou, které umožní zvyšování mezd. Stop levným montovnám.

Stát musí vystupovat jako ekonomicky nezávislý řádný hospodář. Naše ekonomika se nesmí podřizovat zájmům globálních elit. Je nutné definovat národní ekonomický zájem. Je to energetická bezpečnost, potravinová bezpečnost, kontrola nad přírodními zdroji a kontrola telekomunikací a sítí, včetně sítí 5G. Všichni zaměstnanci včetně živnostníků si zaslouží za svou práci adekvátní finanční ohodnocení. Naši pracující občané jsou ve srovnání se státy na západ od nás placeni třetinově, a vžil se proto pro ně název „pracující chudoba“. Značná část občanů pracuje v montovnách s nízkou přidanou hodnotou, za mzdy, které jim nestačí na důstojný život a tato platová divergence je navíc umocněna neustále vzrůstajícími cenami potravin a energií. Tyto nízké mzdy jsou navíc udržovány dovozem zahraničních pracovníků převážně z Ukrajiny na místa s nízkou kvalifikací. Zásadní proto musí být státní proexportní politika podporující export hotových výrobků. To povede k postupnému zvyšování mezd. Náš stát nesmí být pouhým státem montoven a překladišť. Je zároveň potřeba hledat nové trhy mimo EU.