ČSSD k tématu Místní rozvoj a dotace z EU

Venkov má být primárně místem k životu, nejen sloužit bohatým k víkendové rekreaci.

Venkovské oblasti (mimo satelitní oblasti kolem velkých měst) čelí vylidňování, trvale v nich zůstávají žít pouze starší obyvatelé bez přístupu k běžným veřejným službám. Rozvoj venkova předpokládá podporu lokálních forem podnikání, veřejné infrastruktury a občanské vybavenosti: zachování škol, obchodů, ambulantních lékařských služeb, hospod a veřejných prostranství.

Uděláme z malých obcí „daňové ráje“, osvobodíme místní hospody a obchody s potravinami od daně z příjmu za podmínky, že provozovatelem je člověk s trvalým pobytem v dané obci a využívá místní zdroje.

Vytvoříme dlouhodobý nástroj podpory podnikání na venkově, a to napříč resorty, v zájmu uchování podnikatelského ruchu v regionech. Cílem podpory bude mimo jiné zavedení motivačního režimu k zaměstnávání pracovníků v malých nebo málo rozvinutých obcích.

Všechny dotační tituly pro malé obce (do 300 obyvatel) budou osvobozeny od spoluúčasti těchto obcí.