ČSSD k tématu Stav demokracie v ČR

Nesmíme připustit, aby lidé rezignovali na demokracii a správu věcí veřejných skrze své volené zástupce. Demokracie je nejlepší způsob uspořádání společnosti.

Nevěříme na politiky-mesiáše, kteří se stylizují do záchránců Česka. Demokracie je o každodenní poctivé práci, vedení diskuze a hledání společných řešení i za cenu kompromisů. Demokracie ale také neznamená dělat jen to, co lidé chtějí. Zahrnuje prvky a limity, které nikdy nemůžete překročit, i kdyby si to lidé přáli. To se týká dělby moci ve státě, nezávislosti soudů, elementárních lidských a občanských práv. Tyto hodnoty bude ČSSD vždy zastávat a hájit.

ČSSD bude vždy bránit tomu, aby extrémistické politické strany a jejich názory získaly přímy vliv na fungování země. Podporujeme svobodná veřejnoprávní média – Českou televizi, Český rozhlas i Českou tiskovou kancelář a odmítáme snahy o jejich ovlivňování.