ČSSD k tématu Průmysl a obchod

Z ekonomiky musí profitovat naši občané a podniky, ne jen ti nejbohatší a zahraniční korporace. Česko nesmí fungovat jako dojná kráva zahraničních firem.

Základním východiskem pokoronavirové obnovy musí být plná zaměstnanost za důstojné mzdy. Česko, země levné práce, má nízký podíl mezd na přidané hodnotě (57 %) ve srovnání s celou EU (63 %). Každoročně tak čeští zaměstnanci přichází téměř o 300 mld. Kč na mzdách. Stejná suma přitom odchází na dividendách do zahraničí.

Stát musí chránit svá strategická odvětví a zvrátit privatizační chyby, třeba prodej vodárenství do zahraničních rukou, na což doplácí peněženky běžných lidí. ČR nesmí dál fungovat jako dojná kráva pro velký byznys. Investiční politika státu vyžaduje přístup „něco za něco“. Oplátkou za veřejnou podporu má stát vyžadovat vyšší mzdy a reinvestování zisku v Česku.

Národní i evropské dotace musí jít pouze malým a středním podnikům, které jsou páteří české ekonomiky. Prosadíme principiální změnu systému investičních pobídek i podpůrných programů tak, aby podpora v mnohem větší míře směřovala k rozvoji technologií s vyšší přidanou hodnotou, která dokáže zůstat na území ČR, a to zvláště v malých a středních českých podnicích. Otočíme investiční politiku více směrem k přímým podporám, zejména v oblasti výzkumu a vývoje či příspěvku na zaměstnávání učňů a studentů škol.