David Štěpán: Islám představuje hrozbu, kvůli Turecku chceme referendum o NATO

Blok proti islamizaci – Obrana domova požaduje referendum o členství Česka v Severoatlantické alianci kvůli přítomnosti Turecka v tomto vojenském spolku. V Událostech, komentářích to prohlásil předseda uskupení David Štěpán, podle kterého Turecko přestalo být demokratických státem. Výtky vznáší i k islámu, označuje ho za nebezpečí a odmítá myšlenku, že by měl víc verzí – umírněnou nebo radikální.

Video Události, komentáře
video

David Štěpán hostem Událostí, komentářů

Jste pro přijetí eura?

V žádném případě, ale ta otázka není úplně přesná, protože my při přístupu do Evropské unie jsme se zavázali, že euro přijmeme. Nejenom, že nechceme euro, ale musíme udělat všechno pro to, abychom se vyvázali z povinnosti přijmout euro.

Má Česko přijímat uprchlíky z muslimských zemí?

V žádném případě.

Jste v zájmu vyšší obranyschopnosti země pro znovuzavedení povinné vojenské služby?

Nejedná se o povinnou vojenskou službu, ale o povinný vojenský výcvik, a protože máme stále ještě brannou povinnost, tak je celkem logické, že musíme obnovit obranyschopnost naší republiky.

Je nějaký politický subjekt, u kterého vylučujete případnou spolupráci ve vládě? Pokud ano, tak který to je?

Zcela určitě nebudeme spolupracovat s žádnými extremistickými stranami, jako je například TOP 09, nebo nedej pánbůh – Zelení. Ale ti se tam stejně nedostanou.

Víte, koho podpoříte v prezidentské volbě?

Ano, víme. V tuto chvíli nevidíme žádného jiného kandidáta, než je stávající prezident.

Kdo jste? Jste pravice, jste levice, jste standardní politická strana, anebo máte tak úzký záběr, odpor proti islamizaci, že to je v podstatě jenom platforma a ne plnohodnotná komplexní politická strana?

Zřejmě jste se příliš nezabýval historií té strany. Ta strana tady existuje déle než deset let a od začátku to byla strana vlastenecká, která zároveň dělala všechno pro to, aby obnovila suverenitu České republiky.

Proč ten název? Ve vašem programu jsem viděl častou inspiraci Maďarskem nebo Polskem. Proč ne název ve stylu Právo a spravedlnost a proč název, který se zaměřuje na jednu konkrétní věc – tedy boj proti islamizaci?

Je to velmi jednoduché. Protože na našich kandidátkách kandiduje celá řada představitelů spolku Blok proti islamizaci. A aby voliči věděli, s kým jdeme do voleb, tak jsme název, který byl původně jednoslovný „Domov“, doplnili o „Blok proti islamizaci – Obrana domova“.

Je to pravicová, nebo levicová formace?

Já bych neřekl. Ono obrana národních zájmů je pravicová nebo levicová?

Právo a spravedlnost je v hodnotových věcech pravicová. Pokud tedy platí, že to je vám blízký politický subjekt.

Zařaďte nás do centra, je mi to úplně jedno a není to podstatné. Podstatné je, že jsme jediní, kteří dlouhodobě varují před tím, co se na Evropu a na Českou republiku valí. O tom hovoříme neustále.

No, vy nejste jediní. V této zemi skoro bych řekl, že je až podezřelá shoda, s malými výjimkami leckterá politická síla říká to samé. Proč, proč specifická strana tohoto typu?

Všiml jste si, že to říkají až teprve teď? My to říkáme už minimálně osm let. Od okamžiku, kdy se přijímala Lisabonská smlouva, která způsobila všechny dnešní problémy, upozorňujeme na to, že nám Lisabonská smlouva odebrala pravomoci, které umožňovaly, abychom se bránili proti tomu, co se teď na Evropu valí. Jak jistě víte, tak ty takzvané povinné kvóty vůbec neschvaluje Evropský parlament, ale schvaluje je a dokáže si je prosadit podle Lisabonské smlouvy pouze nikým nevolená Evropská komise. A vidíte, jak dopadají státy, které se kvótám odmítly podřídit. Jak dopadá v současné době Polsko, jak dopadá Maďarsko.

Klíčové hlasování o kvótách (při kterém Česko hlasovalo proti) přece probíhalo na Radě ministrů.

To je sice pěkné, ale pokud byste znal Lisabonskou smlouvu, tak byste věděl, že pokud se Evropská komise rozhodne nadiktovat ty kvóty, tak je prostě nadiktuje a státy nemají vůbec právo se proti tomu nějakým způsobem bránit.

A tím se vracím k tomu, co jsme říkali před tím, že dneska o tom hovoří všichni. A já bych si dovolil takovou úplně jednoduchou větičku. Kéž by jim to vlastenčení z huby do rukou přejíti ráčilo! Dneska o obraně národních zájmů hovoří úplně všichni, ale když šlo o to podpořit naše návrhy zákonů, které měly chránit Českou republiku, tak buď jsou dodneška zaparkované v Poslanecké sněmovně a ani se neprojednaly, a pokud se o nich hlasovalo, tak ti, kteří dneska mají plná ústa obrany národních zájmů, hlasovali proti.

Ilustrační foto
Zdroj: ČT24
Autor: ČT24


Proč volit kováříčka Štěpána, a ne kováře Okamuru? V čem je rozdíl, abych to neříkal bonmotem, v čem je rozdíl?

Blok proti islamizaci je kovář, jestli dovolíte, protože navazuje na to, co tady existuje už dlouhá léta – Islám v České republice nechceme. Tato kdysi facebooková skupina, samozřejmě zcenzurovaná a zakázaná a zrušená, měla svého času, a to není tak dávno, sto tisíc členů. A v té době ten pán, o kterém jste hovořil, o islámu nevěděl vůbec nic a vůbec ho nezajímal. Zajímá ho teď.

Ještě bych se vrátil k dělení pravice a levice, a to v ekonomice. V programu… máte tam samozřejmě i ekonomické prvky v tom programu. V ekonomice jste pravicoví nebo levicoví? Nízké daně, vysoké daně? Rovná daň, progresivní daň? Tyto základní věci.

Rovná daň. Pokud se bavíme o DPH, tak samozřejmě nula na základní potraviny, na léky a podobně a patnáct, maximálně sedmnáct procent na všechno ostatní. Ale co je podstatné. My nepřicházíme s řešením, jestli to bude patnáct, sedmnáct procent a jaká bude tamta a tahle daň. Podstatné je nastartovat dlouhodobý ekonomický růst České republiky na nejbližších třicet, padesát, sto let. Než jsme spolu začali hovořit, tak proběhla informace o těžbě lithia a je naprostá nehoráznost, aby si český stát nechal vyrazit z rukou takovou šanci, aby nastartoval skutečně prosperitu České republiky na dalších dvacet až padesát let, a předal těžbu lithia někomu jinému.

Čili surovinové zdroje v českém vlastnictví?

Zcela jednoznačně. Je to podle zákona, protože nerostné bohatství patří k státu. Těžbu můžete předat někomu jinému, ale když předáte těžbu soukromé firmě, a je jedno, jestli české nebo zahraniční, tak z toho občané pravděpodobně budou mít jen velmi málo.

Citace z vašeho programu: Při zadávání veřejných zakázek by měly být preferovány české firmy. Jak to docílit?

Zcela jednoznačně. Jediným kritériem při veřejných zakázkách nesmí být to, kdo bude nejlevnější, protože se často stane, že sice vyhraje ten takzvaně nejlevnější, ale ten pak není schopen tu zakázku splnit. Tím kritériem by mělo být právě to, jestli je to česká firma, která zaměstnává české občany, protože je přece docela důležité, jestli je firma česká.

Co když to samé začnou dělat státy okolo třeba českým škodovkám, na kterých do velké míry závisí česká ekonomika? Co když začnou všechny státy okolo mít podmínku ve veřejných zakázkách, že se musí preferovat německá a rakouská, polská, slovenská výroba?

Každý stát si hájí svoje zájmy. Oni to ostatně dělají úplně stejně, jen tak mimochodem. Každý stát si hájí svoje zájmy v první řadě, akorát Česká republika se často chová jako eurohujer.

Rozumím, ptám se specificky na výběrová řízení. Přece jenom je rozdíl hájit své zájmy ideově, anebo specificky uvádět ve výběrových řízeních, že preferuji domácí firmu. Česko je exportní ekonomika a nejedná se proto vlastně o recept k tomu, aby české škodovky začaly hnít ve skladu v Mladé Boleslavi? Protože ostatní státy budou ve vašem duchu ve výběrových řízeních také preferovat své firmy.

Myslíte, že se budou řídit podle toho, jak u nás budou probíhat výběrová řízení? Buď budeme vyrábět kvalitní zboží a kvalitní výrobky, a pak je uplatníme na světových trzích, anebo ne.

Půjdeme k islámu. Kdyby v roce 1945 existovalo nějaké televizní vysílání, tak bych měl ve studiu člověka, který by velice zaníceně mluvil o tom, že Němci a Japonci jsou kulturně nekompatibilní se svobodnou společností a jsou to fanatici. Věří buďto v šílený šintoismus a masakrování čínských civilistů, anebo chtějí dobýt Evropu prostřednictvím nacionálního socialismu. A přesto, sedmdesát let poté, to s nimi tak strašné není. Je islám problém?

No samozřejmě, že to je ten problém. V Německu po druhé světové válce byla zakázána nacistická ideologie a byly rozpuštěny nacistické organizace. Úplně stejně říkáme, že musíme postupovat vůči tomu islámu. Jen tak mimochodem, islám, jak jistě víte, byl povolen za Rakouska, zakázán za Masaryka, opětovně povolen za protektorátu, zakázán opět za prezidenta Beneše po druhé světové válce a potom povolen až za prezidenta Václava Havla. Prezident Masaryk prostě tady islám nechtěl, a to on měl velmi vlažný vztah samozřejmě ke křesťanství, ale přesto věděl, že islám představuje nebezpečí.

Dobře, tak když vezmu tu vaši paralelu. V Německu byl zakázán nacismus, ale bývalí nacisté nebyli vyhnáni z Německa. A jistý pocit německého národovectví je přece zároveň legální, viz AfD. Je tu varianta, že problém není islám, ale nějaká jeho verze, a že existuje možnost kompatibility islámu?

Neexistuje. Prosím vás, kdybyste toto řekl kterémukoliv imámovi, tak se šíleně rozčílí, protože jistě víte, že islám je jenom jeden. Turecký prezident (Recep Tayyip) Erdogan to říká opakovaně: Neexistuje žádný umírněný a neumírněný. Islám je pouze jeden.

Turecký prezident Recep Tayyip Erdogan
Zdroj: Reuters
Autor: Umit Bektas


Na závěr ještě jedna věta z vašeho programu: Je třeba dát občanům možnost vyhlásit referendum o členství v NATO.

Ano.

Víte, co je zvláštní? V této zemi mluví o referendu o NATO vždycky ten, kdo je proti. Jak to máte vy? Neptám se, jestli referendum „ano, nebo ne“, ale jestli členství „ano, nebo ne“.

Nejde o NATO jako takové. Jde o to, že členským státem NATO je v tuto chvíli Turecko, a to už přestalo být samozřejmě dávno demokratickým státem. Co zde nyní provádí Erdogan, považujeme za absurdní.

Čili nevadí vám NATO, ale vadí vám Turecko v NATO.

Vadí nám jednoznačně Turecko a navíc nám vadí to, že NATO jako takové nedělá to, co by dělat mělo. Nechrání Evropu.