UHAVEL k tématu Průmysl a obchod

Podpora domácích podniků; energetická vyváženost; diversifikované obchodní vztahy; suverenita; zrušení sankcí; kontrola státních zakázek 

Přebujelá administrativa a byrokracie (např. EET) ubíjí snahu podnikatelů o nezávislé podnikání. Je nezbytná podpora českých firem, zejména středních podnikatelů, kteří v mnoha zemích světa tvoří základ zdravé ekonomiky. Naše země je negativně vnímána jako montovna Evropy, ale podporou propojení průmyslu a aplikovaného výzkumu zvýšíme technologickou gramotnost zaměstnanců a zároveň prestiž českého průmyslu v Evropě i ve světě. Toto musí být podpořeno kontrolou státních zakázek a vymýcením korupce.

Z hlediska přírodních zdrojů jsme jako tranzitní země v unikátní pozici v energetické bezpečnosti. Máme možnost využívat západní i východní zdroje fosilních paliv, a zároveň máme velké množství vlastních přírodních zdrojů, které umožňují dokonce i vývoz energie. Važme si toho a neprodávejme naše bohatství firmám s neprůhlednou vlastnickou strukturou.

Co se týče obchodu, nebraňme se vztahům se všemi partnery a nepřijímejme bezhlavě sankce, které ještě nikdy nefungovaly a nikdy nic nevyřešily.