ČSSD k tématu Společnost a kvalita života

ČSSD podporuje šanci všech lidí na důstojný život a dosažení úspěchu, bez ohledu na to, jestli se narodili v chudé nebo bohaté rodině 

Nevěříme na vyvolené, kteří budou naši zemi spravovat za nás a bez naší účasti. Nevěříme na mesiáše, který lusknutím prstu všem zařídí lepší zítřky.

Odmítáme dělení na státy nebo občany první a druhé kategorie. Potřebujeme zastavit rostoucí nerovnosti a obnovit pravidla, ve kterých může žít svobodná, přátelská a soudržná společnost. Jedině tak bude možné posunout celou naši zemi dopředu.

Chceme se pustit do kroků posilujících stát, který se stará o seniory a nemocné, který pomáhá poctivým podnikatelům v rozvoji a těm, kteří se snaží, dává druhou šanci. Chceme se pustit do změn, které budou znamenat důstojné mzdy a kvalitní veřejné služby pro všechny. Chceme, aby se s námi měnila i Evropa, se kterou je naše budoucnost spojena.

Česká republika je náš domov, který máme rádi. Když rozhodujeme, nevyhýbáme se diskusi, vážíme si každého názoru a snažíme se pomoct v každé situaci, kde si člověk sám nemůže poradit. Respektujeme pravidla, ctíme svobodu a demokracii.

Video Veselý a Němcová o vztazích
video

Veselý a Němcová o vztazích s Čínou

Veselý a Němcová o vztazích s Čínou

Kolářík a Veselý o vztahu státu a občana

Veselý o exportu lidských práv

Veselý, Němcová o kvótách pro ženy

Veselý o nesnášenlivosti

Veselý, Čižinský, Němcová, Konvalinková a Lochman o nesnášenlivosti

Veselý o kvalitě života

Kandidáti o právu na ochranu osobních údajů