ANO k tématu Zdravotnictví

Chceme, aby zdravotnictví bylo transparentní veřejnou službou se silnou rolí pacienta, kterému bude poskytnuta efektivní pomoc 

– Jsme proti privatizaci nemocnic.
– Chceme spravedlivé odměňování pracovníků ve zdravotnictví.
– Budeme bonifikovat ty občany, kteří dbají o své zdraví a absolvují preventivní vyšetření.
– Pojišťovny mají platit poskytovatelům péče za konkrétní péči, nikoli pouze za samotnou existenci zařízení či provádění dílčích úkonů.
– Jsme jednoznačně pro elektronizaci zdravotnictví. Chceme pacientovi zajistit on-line přístup k jeho zdravotnickým záznamům atd.
– Dostatek českého personálu ve zdravotnických zařízeních bude naší prioritou.
– Finančně podpoříme zejména programy domácí péče včetně mobilní hospicové péče.
– Všechny nemocnice a zdravotní pojišťovny budou povinně zveřejňovat data o svém hospodaření.
– Zavedeme centrální nákupy ve zdravotnictví. Ušetřené peníze vložíme do rozvoje zdravotnictví a zlepšení finančního ohodnocení lékařů, sester aj.
– Zavedeme klasické manažerské postupy v řízení nemocnic spadajících pod MZ tak, aby bylo možné kontrolovat a srovnávat jejich hospodaření.

Video Kandidáti o protestech praktických lékařů
video

Kandidáti o protestech praktických lékařů

Kandidáti o protestech praktických lékařů

Kandidáti o prioritách ve zdravotnictví

Vyzula, Trnka, Sedláček a Svoboda o platech ve zdravotnictví

Heger, Sedláček, Třešňák, Svoboda, Vyzula a Kaňkovský o platech ve zdravotnictví

Trnka, Heger, Svoboda, Třešňák a Vyzula o protikuřáckém zákonu

Vyzula o protikuřáckém zákonu

Mackovík, Sedláček, Trnka, Běhounek, Svoboda, Vyzula a Dvořák o poplatcích ve zdravotnictví

Svoboda, Heger a Vyzula o nadstandardní péči

Kandidáti o privatizaci nemocnic