SPS k tématu Zdravotnictví

V žádné vyspělé zemi nemůže být nejkvalitnější zdravotní péče bez toho, aby si pacient připlácel! Jiný výklad je jen mystifikací a lží! 

V žádné vyspělé zemi nemůže být nejkvalitnější zdravotní péče bez toho, aby si pacient připlácel! Jiný výklad je jen mystifikací a lží!

Změna struktury nemocniční sítě a zdravotní péče bude v blízké budoucnosti nezbytná! Vzhledem ke stále modernější a tím i dražší zdravotní péči bude nezbytné tuto péči centralizovat do velkých nemocnic, kde budou soustředěni nejlepší odborníci v tom kterém oboru. Tím pádem se doba léčení bude zkracovat a tolik lůžek co je dnes na akutní péči nebude potřeba!

Menší nemocnice se budou více soustředit na jednodenní chirurgii, jednodušší zákroky a hlavně na doléčovací a rehabilitační zařízení. Tímto se zároveň vyřeší nedostatek středního zdravotního personálu. Zrovna tak bude potřeba motivovat poplatníky k prevenci! Tato prevence musí být motivační, tedy zavedou se bonusy pro poplatníky, které o sebe pečují. A to snížením zdravotního pojištění a třeba i zaplacením zdravotního pobytu u moře! Je nezbytné zřídit a zpřístupnit zdravotní účty pacientům!