BPI k tématu Průmysl a obchod

ČR se musí vrátit mezi vyspělé průmyslové země. Odmítáme být montovnou Evropy a sloužit jako levná pracovní síla našich německých sousedů 

Vrátíme prestiž a kvalitu učňovskému školství a tím zajistíme dostatek kvalifikovaných pracovníků pro špičková technická odvětví. Budeme pokračovat v jaderném programu země, s čímž souvisí i znovuotevření těžby uranu a dostavba Temelína a Dukovan. Odmítáme nadřazování lidských práv nad ekonomickou prosperitu země. Odmítáme sankce jako prostředek nátlaku, chceme obchodovat s každým a tím zajistit práci pro naše lidi.

Naši velvyslanci nebudou hájit nadnárodní neziskové organizace, ale budou pomáhat českým podnikům dostat se na zahraniční trhy. Vrátíme se na tradiční trhy, kde české značky ještě mají dobrý zvuk a zajistíme pomoc našim firmám při získávání zakázek i v nových rychle se rozvíjejících oblastech, jako je Čína, Indie, Brazílie apod.

Naše přírodní bohatství musí zůstat v rukou státu, jeho využití musí být ku prospěchu všem občanům naší země. Těžební práva neprodáme do cizích rukou.