SPO k tématu Státní finance

Budeme prosazovat spravedlivé a účelné užití státních financí, zejména spravedlivé daně a potlačování šedé ekonomiky. Odmítáme přijetí eura 

Cílem programu SPO je snížení veřejného dluhu a spravedlivější rozdělení státních zdrojů, k tomu budeme prosazovat:

Zprogresivnění příjmů fyzických osob nad čtyřnásobek průměrné mzdy při zachování podpory rodin s dětmi formou valorizace daňových slev na děti a dětských přídavků.

Výhodnější podmínky pro dohodnutí paušální daně mezi osobami samostatně výdělečně činnými a správcem daně.

Ponechání sazby daně z příjmů právnických osob přibližně na úrovni 20 %, aby nebyly ve své činnosti demotivovány.

Povinnost právnických osob se zahraničními vlastníky reinvestovat část zisku po zdanění v ČR (ročně plyne z ČR až 380 mld. Kč).

Zavedení pouze dvou sazeb DPH, které se nebudou výrazněji odlišovat od sazeb okolních států. Obdobně u sazeb spotřebních daní, které nebudou zvyšovány nad úroveň okolních zemí, aby tak nedošlo ke snížení jejich výnosů.

Rovnováhu mezi přímým a nepřímým zdaněním, a tím i odstranění daňové nespravedlnosti mezi skupinami obyvatel s různě vysokými příjmy.