STAN k tématu Obrana a bezpečnost

Současnost přináší hrozby i strach z neznámého. Chceme lidem ukázat, jak tomu čelit, a naučit je se bránit, pokud nastane nebezpečí 

Chceme napravit nedostatky, které v oblasti obrany vidíme, jakkoli situace není kritická a není třeba občany strašit.

Chceme zavést kurz elementárního výcviku pro chování v případě krizí, pilotně zavádíme programy bezpečných škol. Musíme umět reagovat na dezinformační kampaně, útočné kybernetické operace agresivně se chovajících režimů, či tzv. hybridní útoky. Armáda vytvoří speciální útvar pro boj s kyber hrozbami, měla by spolupracovat se specialisty nejen z oboru IT technologií, ale také z prostředí dezinformačních kampaní. Univerzita obrany zároveň rozšíří studium v potřebných oborech – IT, lékařství, strojírenství. Usilujeme o celkovou reformu vojenského školství.

Chceme posílit armádu a zvýšit náklady na obranu, stejně jako připravit krizové operační plány. Dobře připravené aktivní zálohy a připravené civilní obyvatelstvo skýtá záruku, že v případě krize nenastane panika a chaos.

Video Rakušan a Hamáček o právu na držení zbraně
video

Rakušan a Hamáček o právu na držení zbraně

Rakušan a Hamáček o právu na držení zbraně

Rakušan o policii

Rakušan o základní vojenské službě

Rakušan a Černochová o terorismu a migraci

Rakušan o migraci

Vích, Rakušan, Gabal a Hamáček o terorismu a migraci

Stropnický, Rakušan, Vích a Černochová o migraci

Kandidáti o prioritách bezpečnostní politiky