30 let zpět: Řešení otázky legalizace prostituce

Před 30 lety se města začala potýkat s problémem prostituce a její legalizace. Jedinou stávající legislativní podmínkou byl zákon o potírání pohlavních chorob z roku 1922, který prostituci zakazoval. Jak legalizaci prostituce řešili například v Rakousku nebo Nizozemsku? A k jakému přístupu se klonila československá vláda?

Vraťte se každý den na chvíli o 30 let zpět a podívejte se, jaké okamžiky přinesl rok 1991.

Video Řešení otázky legalizace prostituce
video

Řešení otázky legalizace prostituce

Zdroj: Archiv ČT