Těžba u Moravského Písku se přiblížila. Krajský úřad se bojí znečištění pitné vody pro 100 tisíc lidí

Ministerstvo životního prostředí odmítlo námitky Jihomoravského kraje k těžbě štěrkopísku u Moravského Písku na Hodonínsku. Báňský úřad tak stanovil dobývací prostor, o těžbě samotné ale ještě nerozhodl. Pokud by k ní udělil souhlas, bude se kraj nejspíš bránit i soudně. S těžbou nesouhlasí kromě kraje i desítky obcí, bojí se znečištění blízkého zdroje pitné vody pro více než 100 tisíc lidí.

Zamítnutím výhrad kraje dalo ministerstvo životního prostředí zelenou k tomu, aby se u Moravského Písku vymezil dobývací prostor. Neznamená ale povolení k těžbě samotné. Mluvčí na dotaz postoj ministerstva nezdůvodnil.

S těžbou štěrkopísku u nedalekého zdroje pitné vody nesouhlasí kromě kraje i obce, které podaly odvolání. Pokud by se neodvolaly, mohla by už firma České štěrkopískovny o samotnou těžbu zažádat.

Báňský úřad se tak místo případného povolení o těžbě bude muset zabývat vyjádřením všech stran a rozhodovat o odvolání. Lhůta pro podání všech námitek uplyne v půlce ledna, následné rozhodnutí úřadu nelze předjímat.

Kraj i obce jsou připraveny jít k soudu

Zdroj pitné vody nazvaný Bzenec-komplex je na pomezí Moravského Písku na Hodonínsku v Jihomoravském kraji a Uherského Ostrohu na Uherskohradišťsku ve Zlínském kraji. Zásobuje přes 100 tisíc lidí z Hodonínska i dalších okresů. Je to pátý největší zdroj v republice. Obavy o jeho možné nevratné poškození vyjádřili v minulosti i jihomoravští hygienici.

Podle mluvčího báňského úřadu Bohuslava Machka ministerstvo na svém kladném postoji k těžbě trvá. Pokud by úřad nakonec těžbu povolil, navrhl by náměstek jihomoravského hejtmana Marek Šlapal (ČSSD) radním, aby se bránili všemi prostředky. To by znamenalo dostat kauzu před soud.

O soudu už mluvili i zástupci obcí, jako například Moravský Písek, Uherský Ostroh, ale i Ratíškovice a další, jejichž obyvatel by se těžba a případné znečištění vodního zdroje mohly dotknout.