Rozšíření spalovny nebezpečného odpadu, které se snaží Ostrava zablokovat, ministerstvo povolilo

Rozšíření spalovny nebezpečného odpadu v Ostravě - Mariánských Horách, proti kterému se postavily město Ostrava, městské obvody, Moravskoslezský kraj i obyvatelé, dostalo souhlas ministerstva životního prostředí (MŽP). Vyplývá to ze stanoviska na internetových stránkách MŽP, proti kterému se nelze odvolat. Ministerstvo se v něm ztotožnilo se závěry posudku o vlivech projektu na životní prostředí, podle kterého budou tyto vlivy přijatelné. Ostrava se hodlá proti rozhodnutí bránit všemi možnými prostředky.

„Ministerstvo … dospělo k závěru, že rozsah vlivů na jednotlivé složky a charakteristiky životního prostředí a veřejné zdraví je z hlediska únosnosti prostředí v dotčeném území hodnocen jako přijatelný a jeho negativní vlivy nepřesahují míru stanovenou zákony a dalšími předpisy,“ uvedlo ve stanovisku MŽP.

Ministerstvo firmě určilo o podmínky rozšíření. Musí například zajistit, že vypouštěné látky znečišťující ovzduší nebudou překračovat 50 procent hodnoty horní hranice emisních limitů při použití nejlepších dostupných technik.

Společnost SUEZ Využití zdrojů v Ostravě od roku 1999 provozuje spalovnu s kapacitou 25 tisíc tun odpadů ročně. Ve stejném areálu, který je na území určeném pro těžký průmysl, chce postavit další linku. Její kapacita měla původně být 20 tisíc tun, pak ji firma snížila na 15 tisíc tun. Záměr zdůvodňuje především rostoucí produkcí odpadu v regionu.

„Pokračujeme v našem úsilí dobudování této chybějící infrastruktury pro bezpečné nakládání s odpady v regionu a je před námi ještě mnoho kroků a práce v řádu let,“ řekla mluvčí SUEZ VZ Kateřina Kodadová. Nesdělila, kdy by se nová linka mohla začít stavět. Zařízení bude podle firmy plnit nejpřísnější emisní limity.

Ostrava: Výsměch, budeme se bránit

Ostravský primátor Tomáš Macura (ANO) řekl, že rozhodnutí ministerstva ještě 'rozdýchává'. „Budeme se bránit všemi prostředky a je pro mě s podivem, že ministerstvo namísto toho, aby nám tady doručilo nějaké řešení, které by pomohlo významněji zlepšit ovzduší, tak nám povoluje nový emisní zdroj na území města,“ řekl Macura.

„Město, na jehož území právě vzniká nový emisní zdroj, by mělo být to nejkompetentnější se k tomu vyjadřovat, samozřejmě i kraj. Takže pro nás je to nepochopitelné. Do poslední chvíle jsme věřili, že spalovna povolena nebude,“ řekla primátorova náměstkyně pro životní prostředí Kateřina Šebestová (ANO).

Podle primátora MŽP použilo i nekorektní argumenty. „Stanovisko je postaveno na tom, že údajně ten projekt více škodlivin odebere, než přidá. Ale ta úvaha je pro mě úplně bizarní,“ řekl Macura.

MŽP podle něj počítá s tím, že investor na své náklady vymění určité množství starých kotlů za ekologické. „Ale kotle musí splňovat do roku 2022 zákon o ovzduší, takže bez ohledu na to, jestli tu bude, nebo nebude spalovna, musí být vyměněny. Považovat toto za kompenzační opatření považuju za výsměch,“ řekl Macura.

Město chce získat podporu kraje, to se proti ministerstvu nestaví

Vedení města zjišťuje, jak se proti rozšíření spalovny může bránit. „Můžeme se bránit v územním řízení. Chceme na svou stranu získat i kraj, abychom postupovali jednotně,“ řekl primátor.

„Moravskoslezský kraj respektuje výsledek procesu EIA a stanovisko ministerstva životního prostředí nebude zpochybňovat,“ řekla mluvčí krajského úřadu Nikola Birklenová.

Na severu Moravy je dlouhodobě nejhorší ovzduší v zemi a jedno z nejhorších v Evropě. Ke znečištěnému ovzduší přispívá průmysl, doprava, topení v domácnostech i škodliviny ze sousedního Polska.