Archeologové našli u Kutné Hory pozůstatky pravěkých osad i pohřebiště

Na stavbě obchvatu Církvice na Kutnohorsku končí archeologický průzkum. Ten odhalil doklady osídlení od pravěku až po středověk. Odborníci pod budoucí silnicí dlouhou 4,3 kilometru prozkoumali čtrnáct set objektů. Šlo o pozůstatky osad a sídelních areálů či jednotlivé hroby a pohřebiště.

Mezi sídlištními objekty byly sloupové jamky, stopy nadzemních konstrukcí domů, ohrad a hospodářských staveb. „Nejvíce zbytků pravěkých staveb archeologové našli na jižní straně obce nad řekou Klejnárkou,“ uvedl Martin Buček z Ředitelství silnic a dálnic.

Pravěkou osadu z období eneolitu na severní a severovýchodní straně zabezpečoval výrazný příkop. Na stejném místě archeologové narazili i na stopy osídlení z mladší a pozdní doby bronzové a z doby římské.

Neméně významným byl objev více než dvaceti hrobů ze starší doby bronzové. Odborníci je zařadili do období únětické kultury 2300 až 1600 let před naším letopočtem. Pohřebiště bylo využíváno i v mladší a pozdní době bronzové, kdy se již pohřbívalo žehem. Zajímavostí byl také větší komorový hrob kultury bylanské ze starší doby železné, tedy z let 800 až 600 před naším letopočtem.

Jižně a jihozápadně od obce archeologové našli rozlehlé sídliště z doby laténské z éry 400 až 30 let před naším letopočtem. V zahloubených obydlích objevili hlavně keramiku a zvířecí kosti. Mezi zajímavé nálezy patří zlomky bronzových šperků, jehlic, náramků, v celku dochovaná spona zdobená skleněným korálkem nebo zlomky skleněných náramků.

Výzkum nálezů bude pokračovat v laboratoři

Západně od Církvice byly objeveny i stopy osídlení ze starší doby bronzové. Šlo o zásobnice na uskladnění obilí a potravin či místa, kde se těžila hlína. Starobronzové pohřebiště i zde doplnily nálezy žárových hrobů z mladší a pozdní doby bronzové a ze starší doby železné s kosterními pozůstatky a někdy i obětinami. K zajímavým nálezům patřily i úvozové cesty z období středověku až novověku.

Po ukončení terénní části výzkumu koncem měsíce čeká archeology laboratorní a kabinetní práce, což je dlouhodobý proces konzervace a rekonstrukce nálezů, jejich vyhodnocování a konečného zpracování.

Práce na obchvatu Církvice začaly loni na podzim, zprovoznění se očekává v polovině září příštího roku. Náklady jsou téměř 445 milionů korun bez DPH. Nová silnice z obce odvede tranzitní dopravu mezi Kolínem a Čáslaví.