Stavba tramvajové trati do brněnského kampusu je v polovině. Tunel střeží socha svaté Barbory

Hrubá stavba nové tramvajové trati do brněnského univerzitního kampusu je zhruba v polovině. Urychlit má i spojení k fakultní nemocnici. Denně se tam přepraví až čtyřicet tisíc cestujících. Projekt by měl být hotov na konci příštího roku. Portál tunelu, který pokrývá velkou část nové tramvajové trati, nově střeží socha svaté Barbory, patronky důlních staveb. Ochraňovat má dělníky a později cestující.

Socha svaté Barbory na portálu tunelu
Zdroj: ČTK Autor: Václav Šálek

Sochu svaté Barbory vytvořila za tři měsíce z italského mramoru firma Kamenoprůmysl Komárek z Letovic a v katedrále svatého Petra a Pavla jí v úterý požehnal brněnský biskup Vojtěch Cikrle. „Je patronkou těch, kteří mají co do činění s něčím, co je velmi rychlé. Protože její život byl krátký a musela rozhodovat rychle. A tak je patronkou horníků, kteří dělají nebezpečnou práci,“ řekl biskup.

Z chrámu byla téměř metrová socha vážící 120 kilogramů převezena ve speciální schránce na stavbu a umístěna do portálu v ulici Netroufalky.

Epidemie práce nezastavila

Stavba tramvajové trati spojující zastávku Osová a Univerzitní kampus začala zhruba před desíti měsíci. Nyní jsou hotové všechny podzemní stěny hlavní části tunelu a dělníci betonují strop, který bude dokončený v celé trase do konce dubna.

„V květnu strop zasypou a od přelomu léta a podzimu začnou s úpravami terénu včetně osazení zelení. Prací na povrchu bude po zasypání tunelu postupně ubývat a velká část činností se v létě přesune do podzemí, odkud budeme vyvážet zeminu a připravovat pokládku kolejí. Pro místní obyvatele to výhledově znamená snížení prašnosti a hluku v oblasti,“ řekl generální ředitel DPMB Miloš Havránek.

Probíhající epidemie koronaviru práce nezastavila, naopak pomohlo, že do kampusu necestuje tolik lidí.

Brněnský biskup Vojtěch Cikrle požehnal soše sv. Barbory
Zdroj: ČTK
Autor: Filip Fojtík

Stavba nástupišť omezí dopravu minimálně

Letos se na stavbě z celkových nákladů proinvestuje 650 milionů korun. Deštivý podzim a zima práce zkomplikovaly, jelikož bylo nutné zajistit téměř všechny svahy, aby se neutrhly do výkopu. Schválený harmonogram se přesto daří dodržovat.

Provozu městské hromadné dopravy se stavba dotkne letos na jaře a v létě. Tramvajové linky 6 a 8 budou v květnu a červnu končit ve smyčce Švermova. O letních prázdninách dopravní podnik linky odkloní z Celní do smyčky Ústřední hřbitov. Náhradní dopravu zajistí autobusy. V létě zmizí z Jihlavské ulice provizorní mosty a provoz bude v celé šířce obnoven.

Kromě budování tunelu budou práce pokračovat i v místě konečné stanice tramvají. Práce na výstavbě přístřešků a nástupišť chce zhotovitel co nejvíce soustředit do stávajícího ostrůvku, aby minimalizoval omezení dopravy. V oblasti zastávky Osová se počítá s výlukou tramvají, při které dělníci vymění kolejiště v délce 450 metrů a současně vzniknou nové zastávky, chodníky, schodiště a výtahy.

„Letos dokončíme všechny hrubé práce na trati a v tunelu a v příštím roce nás bude čekat oživení celého systému. V tunelu je třeba instalovat veškeré zabezpečovací zařízení, kamerový systém, osvětlení a podobně,“ dodal oblastní ředitel společnosti Metrostav Zdeněk Mička.

Stavba přijde na 1,4 miliardy korun, náklady pokryje z 85 procent dotace. Město také počítá s nákupem nových obousměrných tramvají Škoda ForCity Smart 34, které budou trať obsluhovat. Rámcová smlouva umožňuje nakoupit až 40 tramvají za 2,4 miliardy korun. Prvních pět má výrobce dodat nejpozději do února 2023.