Do Bečvy unikl minulý týden podle inspekce dusitanový dusík. Zdroj je zatím neznámý

Výsledky rozborů vzorků vody z řeky Bečvy, které ve Valašském Meziříčí - Juřince minulé úterý odebrala Česká inspekce životního prostředí (ČIŽP), prokázaly zvýšené množství dusitanového dusíku. Sdělila to mluvčí inspekce Radka Nastoupilová. Výsledky rozborů odebraných vzorků potvrdil i vodoprávní úřad Valašské Meziříčí. Na hladině řeky se v úterý vytvořila pěna. Zdroj úniku zatím není známý.

Vzorky vody inspektoři minulý týden odebrali v místě vyústění odpadních vod z areálu Tesla Rožnov. „Česká inspekce životního prostředí nyní pokračuje v šetření příčiny a zdroje kontaminace, spolupracuje s ostatními složkami. Žádné úhyny ryb ani jiných živočichů nebyly dosud potvrzeny. Analýzy a hodnoty rozborů vody nebudeme blíže komentovat, protože jsou důležité pro další šetření,“ řekl ředitel České inspekce životního prostředí Erik Geuss.

Dusitany jsou významné indikátory znečištění

Dusitany podle inspekce vznikají ve vodách při biochemické oxidaci amoniakálního dusíku, z toho důvodu patří mezi významné indikátory znečištění přírodních vod. Dusitany u ryb pronikají do krevní plazmy, dále do červených krvinek, kde se vážou na barvivo hemoglobin, což se projevuje hnědým zbarvením krve a žaber a současně se snižuje kapacita krve pro transport kyslíku.

Na stejném místě jako minulý týden se hladina řeky zpěnila také koncem října. Následné výsledky rozborů prokázaly ve vodě zvýšený výskyt niklu, který není podle ČIŽP pro člověka významně toxický, patří ale mezi potenciální karcinogeny a je rozšířeným kožním alergenem. Opakovaný kontakt nebo i požití může vyvolat přecitlivělost a alergické reakce. Pro některé vodní organismy je ale jeho toxicita poměrně vysoká.

Únik kyanidu kriminalisté stále vyšetřují

20. září pak do řeky Bečvy vypustil neznámý pachatel kyanid, případ stále vyšetřují vsetínští kriminalisté. Závažná ekologická havárie postihla řeku v úseku pod Valašským Meziříčím až po Přerov. Podle odborníků kyanid poškodil celý vodní biotop a podmínky pro všechny na vodu vázané organismy na zhruba 40 kilometrech toku. Do kafilerie odvezli rybáři více než 40 tun ryb ze zasažené oblasti.