Na Ostravsku dokončili systém vrtů, který ochrání obyvatele před únikem metanu

Odštěpný závod Odra státního podniku Diamo dokončil desetiletý projekt, který ochrání karvinskou aglomeraci před nekontrolovanými výstupy důlních plynů, zejména metanu, na povrch. Součástí systému technických opatření jsou mimo jiné téměř tři stovky odplyňovacích a monitorovacích vrtů. Projekt přišel zhruba na miliardu korun.

Budování odplynovacího systému v Ostravě
Zdroj: ČTK Autor: Jaroslav Ožana

Metan tvoří se vzduchem výbušnou směs a jeho nekontrolované výstupy na povrch dělaly problémy.

„Pro Moravskoslezský kraj je dokončení tohoto rozsáhlého projektu velmi důležitým krokem, protože metan zde v minulosti způsobil nemalé škody a ohrozil životy lidí. Veškerý provoz, včetně údržby, vybudovaných bezpečnostních prvků, jsme sjednotili a od ledna 2020 jej zajišťuje státní podnik Diamo,“ řekl ředitel podniku Ludvík Kašpar.

Systém sleduje území o rozloze devatenáct kilometrů čtverečních, které zasahuje do čtyř okresů: Ostrava-město, Karviná, Frýdek-Místek a Opava. V nepřetržitém provozu systém obsluhuje jedenáct lidí. „Pracovníci zajišťují nejen provoz dispečinku a kontrolu celého systému, ale řeší také případné mimořádné situace v terénu a zajišťují komunikaci se záchrannými složkami,“ vysvětlila mluvčí Diama Jana Dronská.

Únik metanu vyloučit nelze, minimalizovat rizika ano 

Hlavní riziková místa zmapoval průzkum v letech 2010 až 2016. Jako hranice, která signalizuje možné nebezpečí, byla stanovena koncentrace 0,5 procenta metanu v půdním vzduchu. „Zcela vyloučit případný únik metanu nelze, ale podařilo se minimalizovat rizika,“ uvedl ředitel závodu Odra Petr Kříž.

Součástí systému je například víc než pět set snímačů pro měření koncentrací důlních plynů. Jsou obvykle instalovány v kolektorech, ve sklepních prostorech budov nebo na odplyňovacích komíncích. Typické oplocené komínky jsou na řadě veřejných míst, například v centru Ostravy u Divadla Antonína Dvořáka nebo u obchodního centra Nová Karolina.

Nejnáročnější byla protimetanová opatření v elektrárně

„Mezi nejnáročnější akce patřil soubor protimetanových opatření v elektrárně v Ostravě-Třebovicích, kde se instaloval aktivní odplyňovací systém s osmnácti čidly, dvěma odsávacími zařízeními a řadou odplyňovacích vrtů včetně drenážního odplynění budov,“ vyjmenovala Dronská.

Rozsáhlá opatření byla provedena i u Základní školy v Ostravě-Radvanicích, kde byly naměřeny koncentrace až dvě procenta metanu. „Tamní komplex opatření se skládá z drenážních odplyňovacích systémů v podzákladí objektu, instalace ventilátorů, 21 snímačů metanu, izolace podlahy a rekonstrukce kanalizace,“ dodala mluvčí Diama.