Ostrava a její okolí sedí na výbušném metanu. Stovky míst je stále nutné sledovat

Ze starých důlních děl uniká metan. Na území města a jeho okolí je jich přibližně 400. Více než třetina z nich leží přímo v obydlených oblastech. Pracovníci státního podniku Diamo výskyt tohoto nebezpečného plynu v Moravskoslezském kraji dlouhodobě monitorují. Za pět let již prozkoumali území o rozloze 43 kilometrů čtverečních. A nebezpečné oblasti odvětrávají.

Video Metan stále hrozí Ostravsku
video

Metan stále hrozí Ostravsku

Na jiných postačí sledovat průběh odvětrávání, které probíhá přirozenou cestou, sdělil Josef Havelka, ředitel odštěpného závodu Odra, jenž spadá pod státní podnik Diamo.

Nebezpečnost metanu spočívá hlavně v tom, že jde o čirý plyn, bez zápachu. „Je nerozeznatelný smysly a je výbušný,“ dodal Havelka.

„Tam, kde zjistíme větší výstup metanu, provedeme opatření. Ochranná opatření rozdělujeme na pasivní a aktivní. Mezi pasivní patří například 92 nových metanoměrných čidel a 170 nových odplyňovacích vrtů.“

Josef Havelka

ředitel odštěpného závodu Odra, který spadá pod státní podnik Diamo

Metan dnes vystupuje na povrch v celé moravskoslezské pánvi. Pochází z již ukončené těžby. „Vyskytuje se plošně, ven vychází po puklinách,“ ozřejmil Havelka. Diamo také proto již před lety přikročilo k monitorovací akci „Velký metan“. Ta by měla dovést celou sledovanou oblast do bezpečného stavu. Technici sledují pánev sítí čidel a získávají tak ucelený obraz o výskytu metanu.

Na Ostravsku je aktuálně kolem 500 výstupů metanu. Nebezpečná místa s větší koncentrací tohoto plynu nechává Diamo aktivně odvětrávat. „U jiných poslouží pasivní opatření,“ zjistila redaktorka České televize Pavlína Daňková.

Opatření proti pronikání důlního plynu
Zdroj: ČTK
Autor: Jaroslav Ožana

Horník v Dole Paskov utěsňuje chodbu kvůli takzvanému foukání metanu, který se v těchto místech tlačil ze stěny.

Technici Diama díky senzorům sledují řadu míst, ve kterých může koncentrace metanu růst. Pokud překročí 0,2 procenta, je díky automatice upozorněn speciální technický tým. Ten je schopen ihned zalarmovat integrovaný záchranný systém či případně vyjet na dané místo a pomoci s jeho odvětráním, podotkl Josef Havelka.

Letos ve vybraných lokalitách dokončili plošné měření důlních plynů, jež tam vystupují na povrch. V oblasti o celkové rozloze 4300 hektarů zmapovali hlavní riziková místa, nyní odborná komise postupně posuzuje výsledky měření a stupeň možného ohrožení obyvatel. Následně navrhne pro jednotlivá místa nejvhodnější ochranná opatření, sdělila mluvčí podniku Diamo Jana Dronská.

Ostrava-Třebovice: Nejnáročněji opečovávané území

Mezi nejnáročnější dokončené akce patří podle Dronské soubor protimetanových opatření v elektrárně v Ostravě-Třebovicích. Odborníci tam nainstalovali odplyňovací systém s 18 čidly, dvěma odsávacími zařízeními a řadou odplyňovacích vrtů. „Nedávno jsme také schválili zabezpečení základní školy v Ostravě-Radvanicích, kde byly v blízkosti objektu naměřeny koncentrace až dvou procent metanu,“ uvedl specialista závodu Odra na protimetanová opatření Kamil Šperlín.

Jako hranice, která signalizuje možné nebezpečí, byla stanovena koncentrace půl procenta metanu v půdním vzduchu. Šperlín uvedl, že v radvanické škole byly nainstalovány například ventilátory, 21 snímačů metanu, izolovány podlahy a rekonstruována kanalizace.

Na systému opatření, která mají ochránit obyvatele ostravsko-karvinské aglomerace před ohrožením nekontrolovanými výstupy důlních plynů na povrch, pracuje závod Odra už šest let. Na místech výstupů plynů jsou typické oplocené komínky, které mohou lidé běžně vidět i na řadě veřejných míst, v Ostravě například u Divadla Antonína Dvořáka v centru města nebo u obchodního a administrativního centra Nová Karolina.

Všechna opatření jsou pravidelně monitorována. „Na dispečink státního podniku Diamo na bývalém Dole Jeremenko v Ostravě-Vítkovicích je napojeno aktuálně celkem 538 čidel, obvykle instalovaných v kolektorech, ve sklepních prostorech objektů nebo na odplyňovacích komíncích. Dispečerské pracoviště funguje nepřetržitě,“ uvedla Dronská.

Projekt „Velký metan“ se zabývá územím od Bohumína až po Frýdek a od Poruby až po Karvinou. Technici v něm budou pokračovat ještě v následujících pěti letech. Kompletně zabezpečit zbývá podle nich přes dvě třetiny celého území.