Ve Zlíně otevřeli centrum paliativní péče a léčby bolesti. V Česku je koncentrací služeb ojedinělé

Krajská nemocnice ve Zlíně otevřela nový pavilon, do kterého koncentrovala léčbu bolesti, paliativní péči o vážně nemocné a umírající i duchovní službu a sociální i psychologickou pomoc pro pacienty a jejich blízké. Pro tyto účely rekonstruovala pavilon 10. Nemocnice investovala do stavebních úprav a dovybavení ambulantního provozu devět milionů korun z vlastního rozpočtu.

V novém pavilonu jsou dvě ambulance pro léčbu bolesti, malý zákrokový sál a stacionář pro infuzní terapii. Pacientům a jejich blízkým je k dispozici podpůrný a paliativní tým zlínské nemocnice. Léčebnou a ošetřovatelskou část péče zajišťuje především personál oddělení anesteziologie, resuscitace a intenzivní medicíny.

„Péče v nově otevřeném pavilonu je určena pacientům s chronickou bolestí způsobenou nezhoubnými onemocněními nebo onkologickými chorobami, ale také pacientům v posledním stadiu jakékoli choroby, ať už se jedná o nádory nebo například kardiovaskulární onemocnění,“ řekl primář oddělení anesteziologie, resuscitace a intenzivní medicíny Tomáš Gabrhelík.

Denně využije služby pavilonu přibližně pět desítek lidí, nejen samotných pacientů. „Nám se podařilo oba obory skloubit tak, aby jak nemocní, tak jejich příbuzní, o které se taky staráme v rámci paliativní péče, přicházeli do jednoho místa. A nemuseli hledat péči psychologů, péči kaplanů, sociálních pracovnic a paliativního týmu po celé nemocnici,“ vysvětlila lékařka Alena Kočendová.

Délka života se prodlužuje mnohdy na úkor jeho kvality

Poptávka po tomto typu péče podle primáře Gabrhelíka stále roste. „V souvislosti s lepší zdravotnickou péčí se prodlužuje délka života, mnohdy však na úkor kvality života. Lidé totiž častěji trpí chronickými bolestmi, které provázejí civilizační choroby související nejen s vyšším věkem, ale i životním stylem. Přibývá i pacientů v paliativní péči, s rostoucí délkou života souvisí i vyšší výskyt závažných a chronických chorob, v jejichž terminálním stadiu o ně pečuje společně s ošetřujícím lékařem podpůrný paliativní tým,“ vysvětlil.

Centrum paliativní péče a léčby bolesti je podle Tomáše Gabrhelíka v republice ojedinělé. „Podobný koncept zatím není jinde u nás běžný a v ostatních krajích je to spíše vysněný cíl. Nejde samozřejmě jen o koncentraci této péče pod jednu střechu, ale především o personální zastoupení odborníků a jejich erudici, složení týmu je u nás prakticky ideální,“ dodal.

Podpůrný a paliativní tým působí ve zlínské nemocnici více než rok, tvoří jej lékaři, zdravotní sestry, zdravotně-sociální pracovnice, psychologové a nemocniční kaplani.