Kde rozum doplňuje cit. Výstava ve Zlíně ukazuje československý průmyslový design

Výstavu mapující historii zlínského designu zahájila Krajská galerie výtvarného umění ve Zlíně. Expozice „Rozum versus cit: Zlínský průmyslový design 1918–1958“ nepředstavuje téma pouze prostřednictvím dobových exponátů a dokumentů, ale využívá i nové technologie – virtuální i rozšířenou realitu. Jde o společný projekt s Fakultou multimediálních komunikací zlínské univerzity, v jejíž galerii G18 je instalovaná druhá část výstavy, a Národního technického muzea v Praze.

„Lidé se mohou seznámit s dobou 40. let a s tím, co v ní tehdejší průmysloví designéři řešili. To byla hlavně otázka ergonomie, aby se stroje a nástroje lépe ovládaly, ale byly také hezčí,“ uvedl kurátor výstavy Vít Jakubíček.

Hlavní osou výstavy je historie baťovské Školy umění fungující mezi lety 1939 až 1949. Na ní vznikla za války jedna z ikon zlínského designu, návrh revolverového soustruhu MAS R50, dílo sochaře Vincence Makovského. Úvodní část výstavy se věnuje i rozvoji strojírenské výroby u firmy Baťa v meziválečném období.

Do sochařova ateliéru virtuální realitou

Významná část výstavy je věnovaná Zdeňku Kovářovi, jednomu z prvních absolventů Školy umění a Makovského žáku. Kovář založil první specializovaný ateliér a připravil v něm základy pedagogiky průmyslového designu v celém Československu.

„Později se tam i lidé ze zahraničí jezdili inspirovat a hledali, jak správně učit a připravovat nejen výtvarníky, ale zcela nový typ specializovaných pracovníků pro oblast průmyslového designu,“ uvedl kurátor.

Video Události v kultuře
video

Výstava ve Zlíně ukazuje československý průmyslový design

Kovář se do povědomí veřejnosti zapsal především svým návrhem a provedením karoserie Tatry 603, pro firmu připravil i karoserii, řešení kabiny a řízení nákladních vozů Tatra 137 a 138. Právě do Kovářovy dílny se návštěvníci mohou podívat skrze brýle s virtuální realitou.

Výstava zachycuje vývoj zlínského průmyslového designu až do konce 50. let, kdy se tuzemská tvorba včetně Kovářových prací prezentovala na výstavě EXPO 1958 v Bruselu. I díky úspěchu na EXPO Kovář dosáhl toho, že byl v roce 1959 obor tvarování strojů a nástrojů povýšen na vysokoškolskou specializaci, když byl v tehdejším Gottwaldově zřízen detašovaný ateliér Vysoké školy uměleckoprůmyslové v Praze.

V krajské galerii výstava potrvá do 1. března, v galerii G18 jen do 30. ledna.