Investice do svící se vyplatila. Kdo v sadech na jaře topil, ovoce sklidí

Zemědělci sčítají škody po mrazech, které úrodu zasáhly v dubnu a květnu. Jižní Morava dopadla v rámci republiky dobře. Ovocnáři, kteří v sadech zapalovali ohně, úrodu zachránili. Jsou ale i místa, kde nesklidí nic. Ministerstvo je připraveno se s ovocnáři setkat a řešit případné kompenzace.

V sadech kde parafínové svíce na přelomu dubna a května hořely, jsou stromy obsypané plody. Třeba ve Valtrovicích ovšem všude netopili, investice do nákupu svící jim přišla příliš veliká, a tak nechali úrodu na přírodě. „Jedna noc nás stojí až dvě stě tisíc korun, záleží, kolik svíček se zapálí,“ spočítal ovocnář z Valtrovic Tomáš Letocha.

Stačilo šest hodin mrazu, aby v sadu hrušní nebo sadu meruněk nezbylo v podstatě nic. „Sad nemůžeme nechat ladem, musíme se o něj postarat. I když tady nejsou meruňky, tak se tady mohou rozvíjet choroby, můžou tady žít škůdci,“ vysvětlil ovocnář.

Největší škody napáchal mráz v severních Čechách

Jižní Morava je na tom přitom v rámci republiky ještě dobře. Západní a severní Čechy dopadly hůř. „Škody jsme zatím vyčíslili v řádu desítek milionů korun. V tuto chvíli čekáme, jak se vegetace zachová,“ řekl předseda Ovocnářské unie Martin Ludvík.

Ministerstvo zemědělství se chce s Ovocnářskou unií co nejdříve setkat a probrat případné kompenzace. „Bude záležet na rozsahu poškození a podle toho ministerstvo rozhodne, jestli kompenzovat, nebo ne,“ řekl ředitel odboru zemědělských komodit ministerstva zemědělství Petr Jílek.

Ovocnářská unie čeká, co udělají okolní státy

Podle Ovocnářské unie je zásadní, jak se k mrazům jako k nepojistitelnému riziku postaví ostatní evropské země. „My v tuto chvíli sledujeme, jak se chovají vlády okolních států, které byly postiženy mrazem. Ať už je to Polsko, či Německo, jestli tam bude poskytnuta pěstitelům pomoc. Pokud by tomu tak bylo, tak je to důvod snažit se pro naše pěstitele získat podporu také,“ vysvětlil Ludvík.

Zatím se zdá, že poškození nebude tak fatální jako v letech 2016 a 2017, kdy jarní mrazy poškodily asi čtyřicet procent ploch sadů v Česku a ztráty na produkci dosáhly půl miliardy korun. Za rok 2016 ministerstvo vyplatilo na kompenzacích 76 milionů korun, o rok později pak dokonce 94,5 milionu.