Žena z Ostravy žádala soud o odškodné za špinavý vzduch. Neuspěla

Obyvatelka ostravských Radvanic Pavla Skýbová nedosáhne na odškodnění za znečištěný vzduch v regionu. Nejvyšší soud odmítl její dovolání, ve kterém žádala kompenzace za chybějící strategii, jak se znečištěným vzduchem na Ostravsku bojovat. Nyní zvažuje ústavní stížnost.

Ovzduší v Moravskoslezském kraji je dlouhodobě nejhorší v Česku. Jeho kvalitu ovlivňuje nejen průmysl a doprava, ale i topení v domácnostech nebo škodliviny, které vítr přináší z Polska. V ostravských Radvanicích, kde jsou limity jemných prachových částic a dalších škodlivých látek překračovány pravidelně, hraje roli Arcelor Mittal a poloha čtvrti.

Skýbová podala žalobu poté, co se nejprve neúspěšně obrátila na ministerstvo životního prostředí. Svůj nárok zdůvodnila tím, že v Radvanicích jsou dlouhodobě a výrazně překračovány hodnoty imisních limitů pro částice polétavého prachu.

Podle ženy ji ministerstvo poškodilo nesprávným úředním postupem, konkrétně nevydáním akčního plánu s přehledem krátkodobých opatření k ochraně ovzduší a také programu zlepšování kvality ovzduší pro aglomeraci Ostrava, Karviná a Frýdek-Místek.

Stres a obavy

Skýbová poukazovala mimo jiné na dřívější rozhodnutí ostravského krajského soudu a Nejvyššího správního soudu, které jí daly za pravdu v tom, že nevypracování a nevydání akčního plánu pro oblasti se zhoršenou kvalitou ovzduší bylo nezákonným zásahem krajského úřadu Moravskoslezského kraje do jejích práv.

Svou nemajetkovou újmu spatřovala v prožívaném stresu a obavách. Civilní žalobu podala k Obvodnímu soudu pro Prahu 1, avšak neuspěla. Zastání nenašla ani u odvolacího Městského soudu v Praze. Podle odvolacího senátu sice úřední postup státu nebyl správný, Skýbová ale neprokázala souvislost se vznikem újmy a další část jejího nároku je promlčená.

Nevyhověl jí ani Nejvyšší soud: „Podaný opravný prostředek byl odmítnut,“ stojí v databázi InfoSoud. Odůvodnění zatím Nejvyšší soud nezveřejnil.

„Zvažujeme podání ústavní stížnosti, protože Nejvyšší soud ve svém stručném rozhodnutí opomenul většinu argumentů dovolání a jeho závěry stojí podle nás na chybné interpretaci toho, co bylo v dovolání uvedeno,“ reaguje právní zástupce žalobkyně Pavel Černý.

„V každém domě rakovina“

V kraji se přitom v poslední době nejedná o jediný případ, kdy se jednotlivci chtějí domáhat ochrany svého zdraví soudní cestou. Tým Reportérů ČT před nedávnem přinesl případ sedmasedmdesátileté penzistky z Radvanic, která se po diagnostikování rakoviny plic rozhodla žalovat stát.

„To, co tady máme okolo sebe, a to, co dýcháme, má určitě vliv na zdraví. To jsme poznali nejenom my s manželem. V blízkém sousedství je téměř v každém domě rakovina, buďto plic, nebo leukémie, rakovina prsu, i u hodně mladých,“ argumentovala. Ministerstvo životního prostředí případ komentovat nechtělo.