Bruntál odmítá zařízení na zplyňování odpadu. Má strach o kvalitu ovzduší a vody

Vedení Bruntálu nesouhlasí se stavbou zařízení na zplyňování odpadu, které chce v nedalekém Horním Benešově vybudovat společnost Smolo. Město se bojí hlavně velkého množství odpadu, které by se tam zpracovávalo, a také možných dopadů na životní prostředí. Firma by chtěla zařízení spustit v roce 2024.

Kapacita zařízení by měla být 360 tisíc tun ročně, což podle vedení radnice odpovídá celkovému množství komunálního odpadu v celém Moravskoslezském kraji. „V podhůří Jeseníků, nedaleko Slezské Harty, by se likvidoval odpad svážený z Polska, Olomouckého i Moravskoslezského kraje,“ kritizuje starosta Bruntálu Petr Rys (Bruntál 2018).

Fungování zařízení v takové lokalitě je podle něj nepřípustné. Připomněl, že to může negativně ovlivnit život ve městě i v okolních obcích. Jde hlavně o dopad na ovzduší, kvalitu vody, dopravu i vzhled krajiny. „Chceme do procesu vstoupit, chceme mít všechny informace o něčem, co může výhledově zásadně ovlivnit život lidí,“ doplnil starosta.

Radnice proto v rámci zjišťovacího řízení požaduje, aby byl záměr posuzován v celém rozsahu podle zákona o posuzování vlivů na životní prostředí.

Haly i vysoké komíny

Vysokokapacitní zařízení na plazmové zplyňování odpadu má vzniknout v lokalitě skládky v Horním Benešově. Firma chce postavit několik hal a také dva padesátimetrové komíny. Produkovat má biolíh, ekologický vitrifikát použitelný ve stavebnictví a slitiny kovů.

„Záměr je ve fázi dokončovaného zjišťovacího řízení. Všechny připomínky, které byly zaslány na ministerstvo životního prostředí, vypořádáme tak, abychom mohli dále pokračovat v zavádění technologie 21. století.“

Ivana Kubacká

mluvčí společnosti Smolo

Firma by chtěla zařízení spustit v roce 2024, kdy má začít platit zákaz skládkování neupraveného směsného komunálního odpadu. Součástí zjišťovacího řízení je studie, která posuzuje imisní limity technologie. Ty jsou údajně v souladu s limity pro takové technologie. Podobné zařízení už podle mluvčí funguje v Británii a připravuje se v Norsku. 

Na skládku v Horním Benešově se ročně naváží 100 tisíc tun odpadů. Zvýšení na 360 tisíc tun by prý nemělo zvednout dopravu o více než 20 procent. Firma totiž počítá s nasazením efektivnějších velkokapacitních kontejnerů. Svozová auta mají využívat plánovaný obchvat Horního Benešova.