Ústí nad Labem vyhlásilo bezdoplatkovou zónu na území celého města. Platí i v Trmicích

Magistrát Ústí nad Labem přijal opatření, kterým na celém území města i blízkých Trmic prohlásil za „oblast se zvýšeným výskytem sociálně nežádoucích jevů“. To mu umožní přestat v oblasti vyplácet doplatky na bydlení novým obyvatelům. Opatření bylo ve čtvrtek vyvěšeno na úřední desce a platnosti nabyde 4. března. Bezdoplatková zóna platí i v téměř celém Mostě a dalších lokalitách na severu Čech.

Video Zprávy v 16
video

Ústí a Trmice vyhlásily bezdoplatkovou zónu na celém území

Znamená to, že v dotčené oblasti nebudou nově příchozím či novým žadatelům přiznány a vypláceny doplatky na bydlení. To se netýká příspěvků na bydlení, které jsou dávkou státní sociální podpory.

O doplatek na bydlení nepřijdou občané, kteří ho již pobírají, a to ani v takovém případě, že mají nájemní smlouvu na dobu určitou, která se pravidelně obnovuje. 

Bezdoplatková zóna se rovněž nedotkne objektů se zaregistrovanou pobytovou sociální službou, jako jsou například domovy pro seniory, azylové domy apod. Všechny podané námitky byly správním orgánem zamítnuty.

Příjemci se nechtějí postavit na vlastní nohy, tvrdí město

O vyhlášení bezdoplatkové zóny na celé Ústí nad Labem požádalo minulé vedení magistrátu. Konstatovalo totiž, že ve městě jsou problémy se spekulativním skupováním bytů, které jsou pak pronajímány za ceny v místě neobvyklé, pronajímatelé parazitují na sociálně slabších skupinách obyvatel, které jiní ubytovat nechtějí.

„Příjemci doplatku na bydlení nejsou nijak motivováni ke zlepšení vlastní situace a setrvávají dlouhodobě na podpoře prostřednictvím sociálních dávek,“ uvedli loni v září radní. Správní orgán všechny námitky proti vyhlášení opatření zamítl.

Možnost vyhlásit oblasti se zvýšeným výskytem sociálně nežádoucích jevů v místech, kde je narušován veřejný pořádek, jsou ohroženy děti, či jsou lidé pod vlivem alkoholu a drog, dává radnicím novela zákona o hmotné nouzi z roku 2017. K obdobnému kroku se odhodlal Most, rozšíření bezdoplatkové zóny téměř na celé město tam nabylo účinnosti v polovině listopadu.

Ustanovení zákona o pomoci v hmotné nouzi, které tuto pravomoc obcím a městům dává, má ale své kritiky a u Ústavního soudu ho napadlo sedmnáct senátorů. Omezení doplatků podle kritiků situaci nepomůže řešit, nežádoucí sociální jevy může naopak prohloubit.