Olomouc chce příští rok snížit svůj dluh. Investice půjdou do dopravy, bezpečnosti občanů i školství

Příjmy Olomouce mají v příštím roce ve srovnání se schváleným rozpočtem na letošní rok vzrůst meziročně o 127 milionů korun na 2,579 miliardy. Výdaje by se měly naopak snížit o 31,49 milionu na 2,541 miliardy korun. Opatření se bude podílet i na snížení celkové zadluženosti města.

Zadlužení by se do konce příštího roku mělo snížit o 137 milionů na 1,726 miliardy korun. Vyplývá to z návrhu rozpočtu, který ve čtvrtek předložilo vedení magistrátu. Rozpočet bude 14. prosince schvalovat zastupitelstvo.

Podle primátora Miroslava Žbánka (ANO) předcházela návrhu rozpočtu náročná jednání, rozpočet byl i kvůli termínu voleb rozpracován z velké části již předchozí koalicí. Ekonomická náměstkyně Eva Kolářová (ANO) dodala, že se město muselo ve výdajové kategorii poprat se zákonným navýšením mezd, které se dostaly na částku 517 milionů korun, což je o 14,8 milionu více.

Celkové provozní výdaje radnice činí 2,085 miliardy korun. Nejproblematičtější byly podle Kolářové investice, a to kvůli splátkám úvěrů, které stouply o 40 milionů korun ročně. „Nepodařilo se proto pro oblast investic vyhradit peníze, které bychom si představovali,“ uvedla náměstkyně.

„Měli jsme pouze 14 dnů na to, abychom rozpočet upravili tak, aby odpovídal nové organizační struktuře města, zohlednil naše priority z koaliční smlouvy a byl výchozím bodem pro programové prohlášení. Neměli jsme příliš na výběr, museli jsme převzít jeho strukturu.“

Miroslav Žbánek (ANO)

primátor Olomouce

Peníze půjdou do dopravy i školství

Podle investičního náměstka Martina Majora (ODS) je na investice a velké opravy vyčleněno téměř 456 milionů korun, což je o 90 milionů více než v roce 2017 a jde zhruba o stejnou částku jako letos.

Mezi nové akce je zařazena například rekonstrukce komunikace v Erenburgově ulici za 28,5 milionu korun, stavba nadregionální cyklostezky Nedvězí–Bystročice za 5,4 milionu i příprava stavby dalšího úseku nadregionální Jantarové cyklostezky v ulicích Hodolanská a Libušina.

Mezi zásadní projekty patří plány pokračující z letošního roku, například protipovodňová opatření s vyčleněnou částkou 10,5 milionu korun. „Příští rok se chceme věnovat také preventivním opatřením v oblasti ochrany obyvatel, proto počítáme s vybudováním výstražného informačního systému města, do kterého investujeme zhruba 27 milionů korun,“ doplnil Major.

Do škol by měla podle návrhu rozpočtu putovat částka 33 milionů korun, pokryjí především vybudování nových učeben, opravy škol či obnovy hřišť. Výrazné navýšení čeká podle rozpočtu obnovu veřejné zeleně, na péči o městské zelené plochy je vyhrazeno 50 milionů korun. Na obnovu památek, životní prostředí, sociální věci i cestovní ruch počítá rozpočet s částkou 86,5 milionu korun.