Dvojvládí na ostravské lékařské fakultě bude ještě trvat. Vyřešit se může v září

Akademický senát Lékařské fakulty Ostravské univerzity se sejde v září a opět bude hlasovat o návrhu na odvolání Pavla Zonči z funkce děkana. V pondělí to potvrdil předseda akademického senátu Igor Dvořáček. Fakulta je nyní v nestandardní situaci, má děkany dva.

Edukační centrum ve fakultní nemocnici
Zdroj: ČTK Autor: Jaroslav Ožana

Krajský soud v Ostravě počátkem července zrušil rozhodnutí rektora Ostravské univerzity Jana Laty, který na podzim 2016 právě na návrh akademického senátu odvolal z funkce tehdejšího děkana Lékařské fakulty OU Zonču. Soud vrátil věc rektorovi k dalšímu řízení.

Soud vyhověl Zončově námitce na nesprávné složení akademického senátu, a fakulta má tak prakticky děkany dva – Zonču a Arnošta Martínka, který byl děkanem zvolen po Zončově odvolání. Rektor po rozhodnutí soudu předběžným opatřením přikázal Zončovi, aby se dočasně zdržel výkonu funkce děkana.

Zonča je spojován s nynějším ředitelem Fakultní nemocnice Ostrava (FNO) Evženem Machytkou, který ve funkci nahradil v únoru odvolaného ředitele Svatopluka Němečka. Machytka před časem po auditu v nemocnici odvolal tři přednosty, mezi nimi i Dvořáčka coby šéfa Ústavu soudního lékařství, a Martínka, který stál v čele interní kliniky.

Důvodem měl být střet zájmů. K jejich odvolání ale potřeboval podpis děkana, dokumenty podle dostupných informací podepsal Zonča. Odvolaní přednostové je proto považují za neplatné a avizovali, že se budou bránit soudní cestou.

Vztahy jsou vyhrocené

Vztahy mezi Lékařskou fakultou a FNO jsou dlouhodobě vyhrocené. Představitelé Lékařské fakulty dnes na tiskové konferenci uvedli, že současnou situaci považují za Zončovu pomstu za jeho tehdejší odvolání. Podle nich nynější spory mohou mít značný dopad na fakultu i nemocnici.

Podle Martínka komunikace mezi oběma institucemi vázne. „Spolupráce je obtížná i v tak zásadních věcech, jako je změna přednostů klinik a ústavů,“ řekl Martínek. Domnívá se, že pokud se obě instituce nedohodnou, mohla by být ohrožena činnost fakulty i statut nemocnice.

Zonča byl odvolán i kvůli špatné komunikaci s vedením univerzity

Zonča dnes zopakoval, že své tehdejší odvolání považuje za účelové. Předběžné opatření vydané rektorem označil za protiprávní. „Je možné, že se bude dále postupovat zase právní cestou, ale velice mě to mrzí,“ řekl s tím, že ze strany vedení univerzity očekával konstruktivní dialog.

Jeho odvolání v roce 2016 akademický senát zdůvodnil porušováním norem v personálních záležitostech, nedostatečnou a neodpovídající komunikaci mezi vedením fakulty a vedením nemocnice a univerzity či propouštění vedoucích pracovníků s vědecko-pedagogickými tituly a jejich nahrazování pracovníky s neodpovídajícím vzděláním.

Zonča důvody pro své odvolání odmítl a zpochybnil tehdy i platnost návrhu akademického senátu na jeho odvolání. Poukazoval také na obsazení akademického senátu. Podle něj byl na uvolněné místo senátora kooptován náhradník, a to mimo pořadí, v němž byli náhradníci řádně zvoleni v platných volbách do senátu.

Akademický senát měl doplnit právě Machytka, což se nakonec nestalo, a návrh na Zončovo odvolání tehdy prošel o jeden hlas. Univerzita ale dnes uvedla, že se domnívá, že pod návrhem kandidáta do akademického senátu, který musí podepsat navrhovatel i ten, kdo je navržen, je chybný podpis. Univerzita tvrdí, že podle znalců, kterým podpisy ukazovala, Machytka svou přihlášku tehdy osobně nepodepsal. V tuto chvíli ale věc zatím nehodlá řešit soudně. 

Machytka doplnil, že by v prvé řadě očekával, že lékařská fakulta svolá tiskovou konferenci, na které navrhnou řešení situace. „Na místo toho jsem se dočkal pouze nehorázného obvinění a osobního útoku, který nejen, že je nepravdivý, ale naprosto demonstruje to, že jde pouze o osobní útok z jejich strany a postrádá to jakoukoliv snahu o řešení této situace,“ míní.