Kuriózní situace: Ostravská lékařská fakulta má dva děkany

Krajský soud v Ostravě zrušil rozhodnutí rektora Ostravské univerzity (OU) Jana Laty, který na podzim 2016 odvolal z funkce tehdejšího děkana Lékařské fakulty OU Pavla Zonču. Soud vrátil věc rektorovi k dalšímu řízení. Podle mluvčího univerzity Adama Soustružníka tak má lékařská fakulta aktuálně fakticky dva děkany.

Video Spor o děkana
video

Spor o děkana

Informaci potvrdil mluvčí soudu Jiří Barč. Zonča uvedl, že ho mrzí, že celá záležitost musela skončit až před soudem.

Zonča byl z funkce odvolán na návrh Akademického senátu Lékařské fakulty OU, který před zhruba dvěma lety svůj návrh zdůvodnil Zončovou špatnou komunikací a personální prací. Senát Zončovi vytýkal například porušování norem v personálních záležitostech, nedostatečnou a neodpovídající komunikaci mezi vedením fakulty a vedením nemocnice a univerzity či propouštění vedoucích pracovníků s příslušnými vědecko-pedagogickými tituly a jejich nahrazování pracovníky s neodpovídajícím vzděláním.

Zonča důvody pro své odvolání odmítl a zpochybnil tehdy i platnost návrhu akademického senátu na jeho odvolání. Poukazoval i na samotné obsazení akademického senátu. Podle něj byl totiž na uvolněné místo senátora kooptován náhradník, a to mimo pořadí, v němž byli náhradníci řádně zvoleni v platných volbách do senátu. Nakonec se obrátil na soud.

„Rektor měl před vydáním rozhodnutí o odvolání děkana z funkce zpracováno vyjádření od externího renomovaného právníka o správnosti složení Akademického senátu Lékařské fakultu OU,“ uvedl Soustružník. Podle něj ale soud naopak poukázal na nesprávné složení senátu a rozhodnutí rektora zrušil.

Zonča: Jednalo se o manažerské selhání

„Jsem rád, že soud uznal mají žádost v celém rozsahu, jde o věc principiální a zcela zásadní. Je mi velice líto, že jsme museli dojít k soudnímu řešení této věci. Pan rektor Lata byl opakovaně upozorňován na to, že odvolání je protiprávní,“ řekl Zonča. Domnívá se, že ze strany rektora šlo o zásadní manažerské pochybení. Podle něj není platná ani volba stávajícího děkana fakulty Arnošta Martínka. Děkanem ho zvolil stejný senát, který nyní bude rozhodovat o dalším Zončově osudu.

Mluvčí řekl, že rektor rozsudek soudu respektuje. Senát vyzval k tomu, aby o návrhu na odvolání znovu hlasoval. Stát by se tak mělo nejpozději v řádu týdnů. „Zároveň rektor rozhodl v souladu se správní řádem o předběžném opatření, kterým přikázal docentu Zončovi, aby se dočasně zdržel výkonu funkce děkana, a Lékařské fakultě Ostravské univerzity, aby docentu Zončovi výkon funkce děkana neumožnila. K tomuto kroku jej vedla skutečnost, že Lékařská fakulta OU již nově zvoleného děkana má a v tuto chvíli by tak jednu funkci vykonávaly dvě osoby,“ řekl Soustružník.

Podle něj české právo nezná způsob, jak zajistit souběžný výkon veřejné funkce, která má individuální povahu, dvěma různými osobami.

O osobě lékaře Zonči se v poslední době mluvilo hlavně v souvislosti s výměnou vedení Fakultní nemocnice Ostrava. Po příchodu nynějšího ředitele Evžena Machytky se Zonča vrátil zpět na tamní Chirurgickou kliniku, což vyvolalo nevoli u části zaměstnanců.