Začínající řidiči neumějí jezdit v noci. Technická univerzita nabízí unikátní učebnici

Vědci z Vysokého učení technického v Brně vytvořili unikátní metodiku pro výuku jízdy v noci. Vznikla na základě výzkumu, který se zabýval reakcemi řidičů na chodce za tmy v reálném provozu. Jízda v noci je nejobtížnější právě pro začátečníky, přesto se jí výukové učebnice autoškol nevěnují.

Video Události
video

UDÁLOSTI: VUT vytvořilo metodiku pro výuku jízdy v noci

Co všechno ovlivňuje viditelnost chodců v noci a jak rychlá je reakce řidiče? Výzkumníci z Ústavu soudního inženýrství zjišťovali odpovědi na otázky přímo v terénu mezi obcemi Lednice a Břeclav.

Zapojili čtyři figuranty a víc než dvě desítky řidičů. K výzkumu použili speciální brýle se záznamovými kamerami. „První kamera se natáčí spolu s hlavou řidiče, to znamená, že vnímá, kam se řidič dívá, a druhá kamera snímá oko řidiče. Vlastně měří směr úhlu pohledu,“ popsal zařízení vedoucí výzkumu Ústavu soudního inženýrství VUT.

Porovnáním obou záznamů dospěli vědci k závěru, že zatímco člověka oblečeného v bílém spatří řidič se zapnutými potkávacími světly na téměř osmdesát metrů, chodce v černém jen na třicet. V prvním případě má tak řidič čtyři sekundy na reakci, ve druhém mu ale zbývá už jen vteřina a půl.

Některé reflexní prvky řidiči nemusejí vidět

Zákon sice ukládá chodcům nosit mimo obec reflexní prvky, neříká ale přesně jaké a jakým způsobem. Některé reflexní pásky, například na rameni, podle experimentů Ústavu soudního inženýrství nemusí být dostačující. „Důležité je, aby chodec použil více reflexních prvků a některé i na spodní části těla,“ řekl Robert Kledus. Výzkum také zjistil, že zablácené auto je v noci hůř vidět než ve dne, a upozornil na nebezpečí noční srážky s divokou zvěří.

Na základě těchto výsledků výzkumníci vytvořili dvě metodiky. Jedna slouží soudním znalcům při řešení dopravních nehod, druhou publikaci – Jízda za viditelnosti snížené tmou – mohou ve své výuce využít instruktoři v autoškolách. Výukové učebnice na trhu se totiž této problematice věnují jen velmi okrajově nebo vůbec.

Autoškola pořídila trenažér a nabízí speciální kurz

Petr Šimara z Brna ve své autoškole používá vlastní výukový materiál a také zakoupil trenažér, který umí jízdu v noci simulovat. „Já si myslím, že je to otázka té které autoškoly. Jak se tomu věnuje a jaký prostor tomu dá, a také zájmu toho klienta,“ řekl provozovatel autoškoly Petr Šimara. Zájemcům proto za příplatek nabízí i nadstandardní kurz, kde si lidé mohou jízdu v noci vyzkoušet i v běžném provozu.

Noční jízdu si budoucí řidiči mohou vyzkoušet na trenažéru
Zdroj: ČT24

Experti doporučují, aby instruktoři věnovali výuce noční jízdy alespoň jednu hodinu teorie u budoucích řidičů a dvě hodiny teorie u profesionálních řidičů. Bylo by podle nich také vhodné, kdyby se otázky související s tímto problémem objevovaly i v řidičských testech.