Konec opatření kvůli pseudomoru drůbeže. Chovatelé už zase mohou na výstavy a trhy

Chovatelé v okolí Šanova na Zlínsku, kde byl 13. dubna potvrzen výskyt pseudomoru drůbeže, opět mohou přemisťovat drůbež. Veterináři zrušili i zákaz výstav, burz a trhů drůbeže a ostatních ptáků, který vyplýval z přijatých mimořádných veterinárních opatření. Dotýkala se třiceti katastrálních území, která spadala do ochranného pásma a pásma dozoru zasahujícího i na Slovensko.

Pseudomor drůbeže, takzvaná Newcastleská nemoc, se v Šanově objevila u malochovatele, který nahlásil veterinářům úhyn jedenáct z třiceti čtyř chovaných slepic. Po vyšetření se nepotvrdila ptačí chřipka, ale pseudomor. Veterináři proto v obci zlikvidovali sedmdesát slepic a jednu perličku, dalších patnáct slepic uhynulo dříve. Kromě zasaženého chovu byla utracena drůbež i v jednom přímo sousedícím hospodářství, v němž bylo vysoké riziko rozšíření nákazy.

V žádném z několika desítek chovů ve vymezených pásmech, které veterináři následně zkontrolovali, se nemoc nevyskytla. Veteriární správa proto dnes mimořádná opatření zrušila. Chovatelé opět mohou přemisťovat drůbež, jezdit na výstavy a trhy.

Zrušení mimořádných veterinárních opatření 227.08 KB

Pseudomor se v chovu drůbeže v Česku objevil po dvaceti letech. Choroba je nebezpečná pro ptáky, u lidí může vyvolat zánět spojivek, který po několika dnech spontánně odezní.

Newcastleská nemoc je po ptačí chřipce druhou nejnebezpečnější nemocí pro drůbež. Vakcinace je povinná pro všechny reprodukční chovy kura domácího a také hospodářství, v nichž jsou nosnice chovány na produkci vajec a je v nich pět set ptáků a více. V ostatních chovech veterináři očkování doporučují.

Virové onemocnění způsobuje u domácích i volně žijících ptáků trávicí, dýchací a nervové potíže s rizikem úhynu. Nemoc může postihnout slepice, krůty, bažanty, holuby i křepelky. Onemocnění se zřídka objevuje u kachen a hus, vnímaví jsou vůči němu pštrosi a volně žijící ptáci. Celkem jde podle veterinářů o více než dvě stovky druhů.