Divocí koně v Ptačím parku Josefovské louky

V rezervaci u Jaroměře se daří vzácným ptákům. Přežít jim nově pomáhají i divocí koně

V ptačí rezervaci Josefovské louky u Jaroměře se daří nejen ptákům, ale od letošního ledna i divokým koním z anglického Exmooru. Jde o potomky zakládajícího stáda z rezervace u Milovic. Hřebci by měli mít pozitivní vliv na pestrost lučních a mokřadních druhů ptáků. Za deset let existence rezervace se počet ptačích druhů zdvojnásobil a místo tak teď na jaře láká pozorovatele z celé republiky.

 

Šest mladých exmoorských hřebců, kteří pocházejí z pastevní rezervace v bývalém vojenském prostoru Milovice-Mladá, svou přítomností částečně nahradí doposud používanou těžkou techniku. Pomáhají ochranářům s udržováním vhodného prostředí pro luční ptáky.

„Pastva je výborný způsob, jakým můžeme lučním ptákům zajistit vhodné prostředí pro hnízdění. Sešlapem a okusem vzniká mozaika mikrostanovišť s vyšší vegetací, která poskytuje místa k úkrytu a hnízdění, i nižším porostem, který je ideální pro sběr potravy,“ vysvětluje ředitel České společnosti ornitologické Zdeněk Vermouzek.

„Nejsou-li koně ošetřováni chemickými látkami, je jejich trus prostředím pro vzácné i běžnější druhy hmyzu, který pak slouží za potravu ptákům,“  dodává.

Video Události v regionech (Praha)
video

Díky ptačí rezervaci se počet druhů zdvojnásobil

Během deseti let se rozmanitost ptačích druhů zdvojnásobila

Rezervace u Jaroměře vznikla zhruba před deseti lety. Na začátku byla myšlenka částečně obnovit rozsáhlý a léta nepoužívaný zavodňovací systém z počátku minulého století. Ornitologové začali díky sponzorům vykupovat pozemky a pustili se do práce. Louky pravidelně zavlažují, postavili tůně s ostrůvky.

Počet v lokalitě žijících druhů ptáků díky tomu vzrostl za deset let více než dvojnásobně. Zakladatelé parku už v rezervaci pozorovali zhruba 170 druhů a další neustále přibývají.

„Jde nám především o ohrožené, vzácné druhy ptáků, jako jsou luční bahňáci. Před deseti lety, když projekt začínal, tak tu nehnízdil ani jeden z těchto druhů,“ říká Břeněk Michálek z České společnosti ornitologické.  

Pod křídly čápa černého

Aktuálně se v lokalitě daří například čejce chocholaté nebo bekasině otavní. Ptáky mohou zájemci sledovat z volné přírody, případně z pozorovatelny, podobně jako koně. Ornitologové pořádají i pravidelné exkurze. Před pár dny byl také v parku vypuštěn čáp černý. Do přírody se vrátil poté, co mu v záchranné stanici pro živočichy vyléčili poraněné křídlo.

„Ptačí park je prostě paráda. Nečekali jsme, že to bude tak dobré, jak to teď je. Ptáci reagují tak, jak jsme chtěli, aby reagovali. Je to jedna velká radost,“ raduje se David Číp z České společnosti ornitologické.

/*json*/{"map":{"lat":50.36329431938863,"lng":15.942394749597156,"zoom":10,"mapTypeId":"roadmap"},"markers":[{"lat":50.34533197152232,"lng":15.943703667596424,"type":"1","description":"Ptačí park Josefovské louky"}],"polylines":[],"circles":[],"polygons":[],"rectangles":[]}/*json*/