Baťův kanál se připravuje na sezonu. Osmdesáté výročí oslaví v novém

Baťův kanál je připraven na novou plavební sezonu. Vodohospodáři přes zimu opravili část břehů poškozených erozí a silným provozem lodí. Další opraví zase až po sezoně. Unikátní vodní cesta mezi Otrokovicemi a Hodonínem letos oslaví osmdesát let od první plavby.

Baťův kanál
Zdroj: ČTK Autor: Dalibor Glück

Přes zimu byl Baťův kanál u Vnorov prakticky bez vody. Vodohospodáři zpevňovali jeho poškozené břehy. Teď už je znovu téměř napuštěný, aby tudy mohly znovu projíždět lodě. „V následujících dnech budeme kanál napouštět tak, aby plavby mohly začít ještě před oficiálním zahájením plavební sezony,“ popsal generální ředitel Povodí Moravy Václav Gargulák.

Opevnění opravoval správce toků na třech místech: Vnorovy–Strážnice, Vnorovy – Veselí nad Moravou, Huštěnovice–Babice. Zatímco v prvních dvou opravovaných úsecích jsou práce před dokončením, v posledním dodavatelská firma práci nestihla. „Úsek Huštěnovice–Babice bude po celou sezonu v provozu, k opravě úseku se vrátíme v průběhu následující zimy,“ řekl mluvčí Povodí Moravy Petr Chmelař.

Rozsáhlé opravy opevnění zaplatil Státní fond dopravní infrastruktury. Drobné opravy a provozní náklady a přípravné práce financovalo Povodí Moravy, které současně plánuje opravit i další úseky Baťova kanálu. Opravovat bude muset opět mimo sezonu.

Loni se po kanálu plavilo na devadesát tisíc lidí, to je při jeho délce sotva šedesát kilometrů už na hranici únosnosti. Letos se plavební komory poprvé otevřou 27. dubna.

Baťův kanál
Profil

Baťův kanál

Baťův kanál je historická vodní cesta vybudovaná v letech 1935–1938 v délce 52 km, která spojovala Otrokovice s Rohatcem. Částečně vede po řece Moravě, jinak uměle vyhloubenými kanály s řadou pohyblivých jezů, plavebními komorami a dalšími vodními stavbami. Na trase je celkem dvacet tři mostů. Hlavním po vodě dopravovaným materiálem byl lignit z Ratíškovických dolů, které vlastnila firma Baťa. Na trase byla řada unikátních technických zařízení. Například výklopník uhlí mezi Rohatcem a Sudoměřicemi nebo lanovka pro přetahování člunů přes Moravu ve Vnorovech. U každé plavební komory byl postaven typický „baťovský“ domek pro obsluhu. V dnešní době je téměř celá vodní cesta opravena, v provozu je třináct plavebních komor. Turisté mohou využívat osm přístavů a šestnáct přístavišť. Díky stavbě slovenského přístavu Skalica se stal Baťův kanál mezinárodní vodní cestou.

zdroj: www.batak.cz