Praha má přestat bobtnat, výšková regulace zůstane. Metropole představila další verzi urbanistického plánu

Praha má novou verzi návrhu Metropolitního plánu, jenž by měl nejpozději od roku 2023 nahradit tradiční územní plán. Materiál je možné si prohlédnout na stránkách plan.iprpraha.cz. Nově se v něm objevila výšková regulace. Jde o verzi s číslem 3.3, která by se již měla blížit té, již magistrát předloží k veřejnému projednání. Projednání by mělo začít na jaře.

Video Události v regionech (Praha)
video

Praha má novou verzi Metropolitního plánu

Při pohledu na výkresy Metropolitního plánu a jejich srovnání se stávajícím územním plánem hl. m. Prahy je patrné, že v novém dokumentu nejsou tradiční barevné plošky. „Plán neřeší detail jednotlivých parcel či ulic, jde o koncepci celého města,“ podotkl při představování pražského Metropolitního plánu ředitel Institutu plánování a rozvoje Ondřej Boháč.

Podobu plánu zatím představil spíše obecně – bez detailů. „Abych z toho potom nemusel vybrušovat,“ poznamenal. Upozornil, že na webu je kromě výkresů k dispozici i podrobná dokumentace včetně odůvodnění.

Nově v plánu přibyla výšková regulace, která by měla například zajistit, že v historické třípodlažní zástavbě nevznikne dvacetipatrový věžák. „My si myslíme, že je nutná. V průběhu diskuse se objevila varianta, že by se úplně odstranila, ale to jsme všichni odmítli,“ míní Ondřej Boháč. Zároveň se ale předpokládaná výška některých nových budov zvýšila. Jde především o nové obytné stavby v okrajových částech Prahy. Tím se zvýší kapacita nových staveb z 400 až na 600 tisíc lidí. „Ale to číslo je čistě teoretické,“ podotkl Boháč.

Zvýrazněné jsou v novém plánu především tzv. transformační plochy, které jsou buď určené k zastavění, nebo naopak nezastavitelné, či dopravní koridory. Plán přitom směřuje k tomu, aby se více stavělo na zpustlých plochách ve městě a Praha se přestala rozrůstat ven. „Pro nás je Metropolitní plán dokumentem, v němž je tím nejkomplexnějším způsobem vyjádřena vize rozvoje Prahy na příští desetiletí,“ poznamenal ředitel IPR. Velký plán by potom měly doplnit podrobnější plány, které budou schvalovat místní radnice.

„Vymezení zastavitelných a nezastavitelných ploch je ve stávajícím plánu a v Metropolitním plánu diametrálně odlišné. Ale chystáme k tomu instruktáž nebo návod na to, jak to číst,“ říká Ondřej Boháč.

Zdroj: IPR Praha – http://plan.iprpraha.cz, http://app.iprpraha.cz/js-api/app/vykresyUP/

Příprava jde podle harmonogramu, ujistila náměstkyně

Příprava Metropolitního plánu začala v roce 2012, příští rok na jaře by mělo začít jeho veřejné projednání. „Plníme harmonogram přípravy,“ ujistila náměstkyně pražské primátorky Petra Kolínská (Zelení/Trojkoalice) s tím, že příprava je nyní v polovině. Během projednání se budou k návrhu moci vyjádřit městské části, jejich obyvatelé a dotčené úřady. Primátorka města Adriana Krnáčová (ANO) by chtěla, aby projednání bylo „oproštěné jakéhokoli politika a jakékoli emoce, která by negativním způsobem mohla ovlivnit další postup“.

Náměstkyně Kolínská ujistila, že ještě před projednáním uspořádá „řadu setkání, na kterých se budou moci všichni zájemci s návrhem seznámit“.

„Návrh plánu prošel v poslední době velkou diskusí, do níž bylo zapojeno mnoho lidí z různých oborů a institucí. Věřím, že nyní je dlouhý proces projednávání dobře připraven.“

Adriana Krnáčová (ANO)

pražská primátorka

Zní i kritika

Připravovaný plán má i své kritiky. Nedávno dali najevo nelibost developeři, kterým se především nelíbí dvouúrovňová příprava, kdy podrobnosti zůstanou na městských částech. „Je naivní si myslet, že se vedle sebe bude moci zároveň pořizovat druhá úroveň plánu a zároveň developovat,“ uvedl generální ředitel společnosti Central Group Ladislav Váňa. Podle předsedy České komory autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě Pavla Křečka je navíc Metropolitní plán formulován příliš obecně a bude snadno právně napadnutelný.

Kritika zazněla například i od Klubu za starou Prahu, který se obává, že plán umožní, aby ve městě vznikalo více výškových budov. To však IPR odmítá.

Ještě před veřejným projednáním projde Metropolitní plán procesem SEA, který posuzuje vliv na udržitelný rozvoj města. Z něj pak vzejde konečný návrh pro projednání. Magistrát očekává, že z veřejného projednání vzejde několik tisíc připomínek. Proto ještě několik let potrvá, než Metropolitní plán začne platit. Rozvoj města by se jím měl začít řídit nejpozději v roce 2023, tedy až za pět let.