Dešťovka za sto milionů. Ministerstvo rozdává dotace na šetření s vodou

Lidé, kteří budou využívat dešťovou vodu na zalévání zahrad nebo splachování záchodu, si mezi sebe rozdělí 100 milionů korun. Ministerstvo životního prostředí vyhlásilo nový dotační program Dešťovka. Jeho cílem je lepší hospodaření s dešťovou vodou.

Video Události
video

Události: 100 milionů do nového dotačního programu Dešťovka

Lidé si budou moci pořídit zahradní nádrže na dešťovou vodu v suchem postižených oblastech nebo systém na splachování záchodu využívající již jednou použitou vodu z umyvadla či pračky. Příjem žádostí začíná 29. května, rozdělovat se bude 100 milionů korun. 

Dotace z programu mohou čerpat vlastníci i stavebníci všech obytných domů, s výjimkou domů rekreačních.

Podporu mohou získat tři typy projektů: zachytávání srážkové vody na zalévání zahrady, akumulace srážkové vody pro splachování WC a zálivku a využití přečištěné odpadní vody jako vody užitkové.

„Většina srážkové vody u nás končí v kanalizacích a následně odtéká pryč z republiky. Naším úkolem je udržet tuto vodu v krajině a dál ji spolu s maximální recyklací využívat,“ uvedl ministr Richard Brabec (ANO). Podrobnosti k programu jsou na stránkách www.dotacedestovka.cz.

Z programu 50 procent výdajů 

Výše dotace se pohybuje od 20 do 60 tisíc v závislosti na pořízené technologii. K ní se přičítá dotace 3500 Kč za každý metr krychlový nádrže. Minimální velikost nádrže však musí být 2 m3.

„Maximálně může dotace pokrýt 50 procent výdajů, mezi které je možné zahrnout nákup zařízení, jeho instalaci, zemní práce i úpravu rozvodů. U projektů zaměřených na přečištění odpadních vod je součástí dotace i úhrada nákladů na projektovou dokumentaci ve výši 10 tisíc korun,“ řekl ředitel Státního fondu životního prostředí ČR Petr Valdman.

Video Události, komentáře
video

Richard Brabec: Pro řadu lidí je 50 % dotace rozhodujícím motivačním prvkem

Richard Brabec: Pro řadu lidí je 50 % dotace rozhodujícím motivačním prvkem

Události: Spotřeba vody klesá, její cena roste

Nejjednodušší systém, který bude dotován fixní částkou 20 tisíc korun (plus dotací podle velikosti nádrže), je systém využití srážkové vody pouze na zálévání zahrady. V jeho případě srážková voda zachycená například na střeše je přes filtrační zařízení odváděna do podzemní nádrže s přepadem do vsakovacího zařízení.

Řada lidí už teď využívá srážkovou vodu na zalévání zahrady: jednoduše mají na zahradě sud, do kterého stéká voda okapem: „Stát do toho vstupuje proto, aby motivoval řekněme větší projekty. Protože máme nejmenší objem nádrže dva tisíce litrů, málokdo má na zahradě sud takto velký – většinou jsou to hektolitrové či dvouhektolitrové sudy,“ vysvětloval v Událostech, komentářích Richard Brabec. 

Podle něj může být 50% dotace pro lidi rozhodující motivační prvek, že do toho půjdou: „Protože když je investice třeba 40 tisíc korun a my dáme 50 % dotaci, tak těch 20 tisíc korun významně zvýší návratnost.“

 Priorita pro obce trpící suchem

Tyto dotace budou moci lidé získat v lokalitách, které byly od roku 2014 výrazně postiženy suchem. Tedy v místech, kde bylo v posledních třech letech zásobování vodou nutné zajistit cisternami nebo platil zákaz zalévání a napouštění bazénů. 

Podle zprávy ministerstva jde například o Žižkovo pole, Lučice nebo Lísek na Vysočině, Bocanovice na Frýdecko-Místecku, v Jihomoravském kraji pak například Katov nebo Újezd u Znojma.

Územní úhrny srážek v ČR (1996 - 2016)
Zdroj: ČHMÚ

Na pořízení systémů, které budou srážkovou vodu využívat nejen na zalévání zahrady, ale i ke splachování toalety, je určena dotace 30 tisíc korun (plus dotace dle velikosti nádrže).

Tuto dotaci mohou čerpat lidé v celé České republice. Ten, kdo se rozhodne pro instalaci komplexního systému na recyklaci vody, získá fixní dotaci ve výši až 45 tisíc korun. 

„Typickým příkladem je svádění vod z umyvadel, van a sprch samostatným rozvodem do speciálního zařízení na recyklaci takzvané šedé vody, kde je voda přečištěna a dále využívána jako voda užitková například na splachování toalet. Ty nejdokonalejší systémy, které budou recyklovat šedou vodu a současně využívat i vodu srážkovou, podpoříme fixní dotací až 60 tisíc korun (plus dotace dle velikosti nádrže),“ řekl Petr Valdman.