Flaschkův důl

Unikát: Do opuštěných břidlicových dolů se podívají návštěvníci

V kopcích nad městem Odry se nacházejí pro širokou veřejnost dosud nepoznané unikáty. Skryté zamřížované vstupy vedou do velkých podzemních prostor – bývalých břidlicových dolů. Odry plánují, že je opět zpřístupní. Ne však pro horníky, ale nyní už pro širokou veřejnost.

 

Jednou z částí rozsáhlého důlního díla je i Flaschkův důl. Mráz zdejší chodby proměnil v ledové království. Právě těmito místy by mohla vést prohlídková trasa. „Chodeb je tady hodně, ale množství jich je zavalených,“ poznamenala Alena Buczková, vedoucí odboru kultury a školství z Městského úřadu Odry.

Návštěvníkům by se mohla do několika let zpřístupnit asi 200 metrů dlouhá chodba. „V rámci ní se potkáme se dvěma komorami. V jedné z nich se nachází to nejvzácnější, co tady je – odhalené čelo vrásy. Je vidět, jak zde probíhaly horotvorné procesy,“ doplnila Alena Buczková.

Tato vrása je podle ní jediným takto viditelným geologickým tělesem v České republice a jedná se o naprostý unikát. „Kromě zážitku z procházky podzemím dolu a poučení o způsobu těžby budou moci návštěvníci dolu vnímat geologii zdejšího regionu a pochopit vývoj a vznik Oderské vrchoviny a Nízkého Jeseníku,“ dodala.

„Důlních děl je zde několik, avšak pro zpřístupnění veřejnosti jsou zatím vhodná jen tři: štola Nový Svět A, štola Nový Svět C a 413 – štola Nový
Svět.“

Alena Buczková

Odbor kultury a školství MěÚ Odry

Komora s jedinečnými geologickými nálezy se nachází v dolním patře důlního díla. Na délku má asi 35 metrů a na výšku kolem 12 metrů. Do dolu, kde se možná kromě břidlice těžily i rudy, však nebude možné chodit v zimě. Nachází se zde totiž zimoviště netopýrů.

Na místě natáčela redaktorka České televize Markéta Radová:

 

Na otázku, co vše se v oblasti těžilo, by měl odpovědět až stavebně-historický průzkum. Ten musejí nechat oderští úředníci ještě zpracovat. Pátrat po dalších informacích chtějí také v báňském archivu.

Město Odry by rádo zpřístupnilo tři štoly. V plánu je i výstavba parkoviště a naučné stezky, která bude vést po povrchu. Dolem, který podle báňských záznamů patřil rodině Flascharů, by se první návštěvníci z řad široké veřejnosti mohli procházet za tři roky.