Do stromů v centru Chebu se zahryzli bobři

V centru Chebu se objevily stopy po bobrech. Tato zvířata v okolí žijí, přímo ve městě se ale okousané stromy objevily až teď – na ostrově pod chebským hradem. 

Bobři překusují stromy nejčastěji na podzim, protože jim dochází jiná strava a části dřeva si ukládají na zimu do zásob pod vodou. Nyní se na ostrově v Ohři pod chebskou falcí objevila překousaná jabloň a nahlodaná olše. „Populace bobrů je tu už od začátku století. Městem museli projít už mnohokrát, ale zatím se tu pobytové stopy neobjevily – teď se našly přímo ve městě u Amerického mostu přes Ohři,“ uvedl přírodovědec Brabec.

Bobři se podle něj přímo ve městě pravděpodobně neusídlí, protože by tam neměli vhodné prostředí. Břehy jsou kanalizované a ruch města by bobry rušil. Na přítocích Ohře ale bobři žijí.„Když se naposledy sčítala populace bobrů v okolí Chebu, na Odravě, na Ohři na Plesenském potoce a dalších vodních tocích, tak se našlo asi sedm rodin. To už ale dnes určitě neplatí, bude jich víc. Odhadem to bude přes deset rodin, což by mohlo být padesát až sto jedinců,“ řekl Brabec.

Přehlodaný strom v centru Chebu
Zdroj: ČTK
Autor: Slavomír Kubeš

Bobr evropský na českém území prakticky vymizel hned dvakrát; v první polovině 18. století téměř zmizeli a zůstali jen na středním Labi. Poté je Schwarzenbergové chovali v jižních Čechách zejména pro kožešinu, ale krajinu opustili znovu. „Do naší přírody se pak vrátili zase v 80. letech 20. století a zejména v posledních 20 letech,“ dodal Brabec.