Unikátní výstava přibližuje pravěk. Návštěvníci pohlédnou do tváře dávné „kněžky“

Jak se v pravěku žilo v osadě Hlinsko na Přerovsku? Pohled do dávných dějin nabízí Muzeum Komenského v Přerově. V úterý zde začala unikátní výstava popisující pozdní dobu kamennou v jednom z největších nalezišť u nás. Akce láká mimo jiné i na rekonstruovanou tvář ženy, snad kněžky, která mohla své rituály na Přerovsku provádět před několika tisíci lety.

Video Výstava o pravěku
video

Výstava o pravěku

Pravěká osada Hlinsko je unikátní především dlouhotrvajícím výzkumem. „Náleží k nejvýznamnějším archeologickým lokalitám na Přerovsku, a to nejen svým významem v pozdní době kamenné, protože na Moravě neexistuje takto dlouho zkoumaná osada, ale i obrovským množstvím nashromážděného materiálu, který budou zpracovávat i následující generace. Jen fond Muzea Komenského čítá více než 37 000 položek,“ řekl kurátor výstavy Aleš Drechsler.

Za tu dobu zde objevili odborníci velké množství nálezů, které přibližují život v pozdní době kamenné. Jen v depozitáři přerovského muzea je jich více jak třicet sedm tisíc. To byl také jeden z důvodů proč uspořádat výstavu.

Návštěvníci mohou vidět nejrůznější nástroje denní potřeby. Keramické nádoby, sekeromlaty ale i náboženské artefakty. Muzeum si pro návštěvníky připravilo taky několik modelů opevnění osady a dokonce maketu pravěkého obydlí, a to v měřítku 1:1.

„Tím největším lákadlem je ale kostra ženy, která byla nalezena v osadě Hlinsko. Jedná se totiž o jeden jediný hrobový nález v této oblasti. Uvažuje se, že by tato žena mohla být jakousi kněžkou. Dožila se na svou dobu vysokého věku 50 let,“ zjistil redaktor České televize Lukáš Horák.

Unikát: Rekonstruovaný obličej pravěké ženy 

Mezi nejzajímavější ukázky bude patřit rekonstrukce vzhledu ženy, jejíž kosterní pozůstatky byly v roce 1976 na hradisku objeveny. „Rekonstrukce se podařila zkušenému vědeckému ilustrátorovi Liboru Balákovi z Brna. Diváci tak budou mít možnost nahlédnout do tváře ženy z pozdní doby kamenné. Zajímavostí je, že tato žena mohla být současnicí Ötziho, nejstarší známé evropské lidské mumie,“ doplnil Drechsler.

Opevněná osada se nacházela na návrší zvaném Nad Zbružovým poblíž Hlinska na Lipensku a podle Drechslera fungovala od poloviny čtvrtého tisíciletí před naším letopočtem do poloviny třetího tisíciletí, osídlena byla lidem kultury nálevkovitých pohárů, bádenské kultury a bošácké kultury.

Výstavu, jež poprvé představí veřejnosti lokalitu středoevropského významu, připravovali odborníci rok a potrvá až do 12. března příštího roku. Podíleli se na ní zástupci Muzea Komenského a odborníci Archeologického ústavu Akademie věd v Brně, kteří osadu zkoumali.