Před 600 lety byl upálen Jeroným Pražský. Jeho osobnost připomíná festival

Bohoslužbou pod širým nebem začal na Střeleckém ostrově v Praze festival k poctě Jeronýma Pražského. Akci pořádá Českobratrská církev evangelická. Od upálení významného filozofa, náboženského myslitele a přítele Jana Husa uplyne 30. května šest set let.

Video Zprávy
video

Festival připomíná 600 let od upálení Jeronýma Pražského

Tento významný aktivista českého středověku stojí v Husově stínu, i když podle organizátorů z Českobratrské církve evangelické jde o osobnost možná dokonce významnější. Hus byl vedle univerzitního učitelství také knězem a kazatelem, Jeroným byl pouze učitelem. Byli věrnými přáteli, ale měli rozdílné povahy.

V dubnu 1415 i přes varování přijel Jeroným, filozof a náboženský myslitel, do Kostnice, kde se konal církevní koncil. Po uvěznění a trýznivém mučení své názory odvolal. Ve znovuobnoveném procesu se přiznal k Husovým a Viklefovým myšlenkám. Byl odsouzen církevním koncilem a 30. května upálen na stejném místě jako Hus.

Zájemci mohou během festivalu podepsat dopis církvím v Kostnici, který je odpovědí na jejich loňské prohlášení, v němž vyjádřily lítost nad upálením Husa i Jeronýma Pražského.
Součástí festivalu je také sbírka na projekt Dža dureder, který se zabývá doučováním romských středoškolských studentů.

Odpoledne zahraje klezmerová skupina Létající rabín a zazní jazzový koncert protkaný čtením veršů Pavla Rejchrta. Na programu je i panelová diskuse věnovaná osobnosti Jeronýma Pražského. Večer zahraje kapela Jablkoň. Festivalem bude provázet Jeroným Pražský v podobě loutky od řezbáře Jana Růžičky. Ta provází celými letošními oslavami.