ROPID znovu připraví velké změny pro pražskou MHD

Pražská rada zadala Regionálnímu organizátoru Pražské integrované dopravy (ROPID) přípravu rozsáhlých změn v městské hromadné dopravě, které začnou platit od 1. července 2016. Své trasy změní tramvaje stejně jako městské i příměstské autobusy včetně nočních linek.

ROPID již systémovou změnu veřejné dopravy jednou připravil. Měla začít platit od Velikonoc, kdy začalo jezdit metro k motolské nemocnici, ale městská rada návrh smetla. Nakonec stál i místo dlouholetého pověřeného ředitele ROPIDu Pavla Procházku. Pod vedením Petra Tomčíka má nyní organizátor připravit změny znovu, ale s přesnějším zadáním.

Mezi požadavky je snížení důrazu na páteřní linky. „Potřeba se zabývat podobou sítě denních tramvajových linek vyplynula v posledním období z řady podnětů od cestujících, výrazného poklesu vytížení spojů v některých úsecích a z nespokojenosti řady městských částí s řadou změn, které byly v tramvajovém provozu přijaty,“ stojí v zadání, které schválili městští radní.

Mimo jiné mají od poloviny příštího roku jezdit další expresní autobusové linky po Městském okruhu – především jeho tunelovými úseky včetně nedávno dokončené Blanky. V úvahu připadá například rychlé autobusové spojení Hradčanské s Prosekem.

Do příměstské dopravy přibudou linky z Kladna

Součástí změn budou také úpravy v příměstské dopravě, které souvisí se zapojením Kladenska do Pražské integrované dopravy. Půjde o další fázi propojování dříve konkurečních integrovaných systémů Prahy a Středočeského kraje. „ROPID připravuje návrhy jízdních řádů a jedná s dopravci o podmínkách vstupu do integrované dopravy, zejména z hlediska kvalitativních požadavků,“ uvedl náměstek pražské primátorky pro dopravu Petr Dolínek (ČSSD).

Ředitel ROPIDu potom zdůraznil, že v autobusových linkách na Kladensku začnou platit jízdenky Pražské integrované dopravy, tedy stejné, na jaké již nyní lze jezdit vlakem mezi Kladnem a Prahou a také shodné s těmi, které potřebují cestující v pražské MHD.

Zapojení Kladna (včetně tamní MHD) a okolí do PID bude druhým krokem v postupném dopravním propojování Prahy a středních Čech. Od letošního dubna přibyly mezi příměstské linky spoje z Prahy do Mělníka a Neratovic.