Strážní věže bachařů a ostnatý drát - v Jáchymově roste replika lágru

V Jáchymově vzniká replika komunistického pracovního tábora. Ukázka lágru navazuje na Štolu č. 1, která je běžně přístupná veřejnosti. Tábor má připomenout místa, kde dobývaly uran tisíce politických vězňů.

Všechny objekty pracovního tábora vznikají v okolí bývalého dolu Svornost nad centrem Jáchymova. Už letos na podzim uvidí návštěvníci strážní věže bachařů, kterých bude celkem pět. U věží bude i ukázka koridoru s ostnatými dráty.

Součástí repliky je také jeden z takzvaných lágrových domů, kde bude muzeum a ukázky předmětů, které našli v souvislosti s politickými vězni pracovníci muzea v okolí Jáchymova. Obnovují se rovněž takzvané Mathausenské schody, po kterých političtí vězni chodili do uranových dolů.

Replika koridoru z ostnatých drátů
Zdroj: ČT24

Historii lágrů od června připomíná i obnovená naučná stezka Jáchymovské peklo. Osm a půl kilometru dlouhá trasa začíná u kostela sv. Jáchyma a vede převážně kopcovitým terénem kolem Jáchymova. Některá stanoviště jsou dobře přístupná i autem, mohou je tedy navštívit též rodiny s dětmi, senioři nebo zdravotně postižení.

Jáchymovské peklo odkrylo betonovou kobku

Během obnovy stezky se navíc pracovníkům Muzea Sokolov podařilo objevit zachovalou vězeňskou celu – takzvanou korekci. Betonová kobka umístěná pod zemí má rozměry dva a půl krát čtyři metry. Říkalo se jí i díra nebo samotka. Za sebemenší provinění v ní vězni trávili i několik týdnů.

Podzemní cela korekce na místě bývalého tábora Svornost
Zdroj: ČTK
Autor: Slavomír Kubeš

Na Jáchymovsku bylo v 50. letech 15 pracovních táborů. Převážně političtí vězni z nich každý den docházeli na těžkou práci do dolů. V podzemí dobývali uranovou rudu, která se vyvážela do Sovětského svazu. Ani jeden z pracovních táborů se ale do dnešní doby nedochoval. Další tři pracovní tábory byly na Horním Slavkovsku a Příbramsku. 

Mezi lety 1949 a 1961 prošlo pracovními tábory 60 až 70 tisíc vězňů, z nichž 4,5 tisíce nelidské podmínky nepřežilo. Mnozí zemřeli na zdravotní komplikace, další byli zastřeleni na útěku. Skutečnou příčinu smrti je ale velmi těžké vypátrat. Ostatky byly většinou zpopelněny v utajení a urny se příbuzným nevydávaly. 

Video Události v regionech (Praha)
video

V Jáchymově vzniká replika komunistického lágru