Nález prastaré osady se developerské firmě prodraží

Brno – Jedno z největších nalezišť za poslední léta odkryli archeologové na jih od Brna. Při záchranném průzkumu na staveništi budoucí haly objevili pravěkou osadu se zbytky osídlení i kosterními pozůstatky. Okolí Brna je na podobné nálezy jednou z nejbohatších lokalit v Česku. Co těší historiky, naopak způsobuje problémy developerům – ti musí počítat nejen se zdržením, ale také za průzkumy ze zákona platit.

Průmyslovou zónu v Modřicích na Brněnsku čeká rozšíření. Než ale mohly na místo najet bagry, obsadili místo archeologové. Nyní se ukazuje, že zůstanou déle, než se původně předpokládalo. „Archeologický výzkum zasáhl poměrně velkou plochu zhruba jednoho a půl hektaru. Na ní se podařilo odkrýt větší část, ne-li celou zemědělskou osadu, která náležela kultuře s vypíchanou keramikou,“ uvedl vedoucí archeologického výzkumu Petr Kos. 

Osadu této kultury na Moravě archeologové objevili vůbec poprvé. Náležitost k ní dokazují i nálezy typické keramiky. „Osada měla oválný tvar, uvnitř se nacházela soustava dlouhých halových domů orientovaných shodně severojižním směrem,“ popsal Kos. Mezi méně obvyklé nálezy patří stylizované hliněné ženské sošky - takzvané idoly - a kostěné nástroje na lov ryb jako háčky nebo hrot harpuny. Na nalezišti našli vědci i rybí šupiny a kosti. 

Video O nalezišti hovoří vedoucí výzkumu Petr Kos
video

O nalezišti hovoří vedoucí výzkumu Petr Kos

Osada pochází z mladší doby kamenné a ze starší doby železné. Lokalitu nad soutokem řek Svratky a Bobravy využívali lidé po tisíce let. K výzkumu v oblasti se archeologové vrátili po šesti letech. Zůstat by tam měli až do konce léta. 

Dokud budou archeologové pracovat, plány investora CTP musí počkat. Kromě zpoždění v řádu týdnů ještě zaplatí místo tří milionů zřejmě milionů jedenáct. Ze zákona totiž firmy musí při každé stavbě zaplatit archeology ze svého. „My jsme s archeologickým průzkumem v této lokalitě počítali dopředu, protože jsme v minulosti stavěli CTPark Modřice, který je vlastně přes ulici od tohoto území,“ ujistil regionální ředitel CTP Tomáš Budař.

Na rozdíl od jiných lokalit se tak zatím investor s archeology dohodl. Modřické naleziště by proto nemělo dopadnout třeba jako to v Měníně na Brněnsku. Tam se stavitel zřejmě zalekl právě prodloužení archeologického průzkumu a tisíce let historie tak jednoduše vybagroval.

Kde se historie nenávratně ztratila?

Ďáblice

Neznámý pachatel přebagroval archeologické naleziště v pražských Ďáblicích, na němž byly objeveny fragmenty pravěkého osídlení. Na pozemku chce soukromý investor vybudovat obytnou zónu, jakoukoli vinu na zničení naleziště ale odmítá. 

Měnín

U Měnína na Brněnsku začala loni stavební firma upravovat parcelu pro stavbu haly. Stavbaři vše nahlásili archeologům, kteří začali na místě provádět záchranný průzkum. Během něj se ukázalo, že místo má bohatou historii, archeologové totiž objevili pozůstatky mimořádně rozsáhlého pravěkého sídliště z doby římské a halštatské. Než ale stačili lokalitu pečlivě prozkoumat, stavbaři místo vybagrovali. Firma dostala pokutu 15 tisíc korun

Podolí

V roce 2010 zničila stavba rodinného domu v Podolí u Brna velmi vzácné, až 35 tisíc let staré paleolitické naleziště. Archeologové tehdy stavebníka několikrát žádali, aby jim umožnil provést na staveništi výzkum. Ten jim to ale nedovolil a krajský úřad, který žádali o pomoc, mu to nedokázal včas nařídit.