Záhady i tajemství Jana Kittela, Fausta z Jizerských hor

Málokterá postava je opředena tolika mýty a pověstmi jako doktor Kittel. Věhlasného léčitele z Jizerských hor dodnes v obci Krásná na Jablonecku připomíná soubor staveb. Původní podobu získává i Kittelův dům, takzvaný Burk.

Roubený Burk Jana Kittela
Autor: Radek Petrášek

Ke Kittelovsku, které leží na pomezí Jizerských hor a Krkonoš, se vážou záhady, tajemství i legendy. Jan Josef Antonín Eleazar Kittel žil v 18. století a pro své výjimečné léčitelské schopnosti byl často nazýván severočeským Faustem nebo také černokněžníkem z Jizerských hor.

Jan Sedlák, spolupracovník Kittelova muzea v Krásné - Pěnčíně uvedl, že Jan Kittel byl na svou dobu a ve srovnání se svým okolím nesmírně úspěšný a velmi bohatý. "Lidi si samozřejmě kladli otázky, čím to je?," konstatuje Jan Sedlák.

Burk - největší roubená stavba

Přestože byl Jan Kittel člověk velice zbožný, obviňovali ho ze spolčení s ďáblem. Právě s jeho pomocí měl léčitel vybudovat takzvaný Burk - nejstarší stavbu Kittelovska. Podle Jana Sedláka je to možná největší roubená stavba u nás: "Má de facto dvě zrcadlové části a ještě je patrová," doplnil Jan Sedlák.

Uvnitř Burku Jan Kittel nejen bydlel. Měl tam i lékárnu, vyšetřovnu a podle některých legend i pitevnu. Dodnes se v Burku zachovaly pozůstatky černé kuchyně. Prostorný průlezný komín nad ohništěm nahrával spekulacím o tom, že právě tudy do domu Kittela přilétal ďábel. Rozsáhlé sklepení sloužilo coby sanatorium.

Muzeum s Kittelovou laboratoří

Součástí Kittelovského areálu je také fara s morovým sloupem a kostel sv. Josefa. I kostel a faru nechal postavit Jan Kittel. Jeho život a léčitelské schopnosti připomíná od roku 2010 také muzeum v sousedství Burku, v hospodářské budově, která se jako součást Kittelova areálu dochovala dodnes.

Uvnitř muzea se nachází tajemná Kittelova laboratoř plná nejrůznějších elixírů a bylinných lektvarů i jeho údajně zázračný plášť, s jehož pomocí se podle pověsti měl Kittel přepravovat, aby vše stíhal. Pověstí se ale k jizerskohorskému Faustovi váže daleko víc. Podle jedné z nich například na plášti přiletěl z Prahy, aby zachránil svoje syny, kteří tajně četli z čarodějné knihy.

Léčba bylinami i vodou

Léčitelským uměním obdařený Kittel se spoléhal na sílu bylin. Zázračné účinky ale přičítal i zdejší vodě. Pramenů je v Krásné celá řada, nejznámější je studánka svatého Josefa nad kostelem, která je volně přístupná. Léčivé účinky její průzračné vody ale poslední rozbory neprokázaly.

I přes všechny legendy a pověsti byl Jan Kittel skutečnou historickou postavou. Některé jeho receptury se používají dodnes. 

video Kittelovsko
Video Události v regionech (Praha)
video

Kittelovsko