Kovová destička odhalila po třech stoletích příběh Marie Anny

Nečekaný poklad vydal kostel svatého Antonína Velikého v Liberci. Před půl rokem tam při rekonstrukci kostela objevili v podzemní kryptě rakve a na jedné kovovou destičku s údaji, které se ale podařilo rozluštit až teď. Příběh pochované ženy tak ožívá po třech staletích.
image_661252
Zdroj: Severočeské muzeum Liberec

Jmenovala se Marie Anna Fitsch a byla ženou libereckého měšťana. Zemřela 19. 7. 1736, když jí bylo teprve 22 let. Do krypty ji uložili čtyři dny po smrti. Podle archeologů byl nález destičky s přesnými údaji o pohřbeném člověku naprostou senzací. Michaela Bradáčová ze Severočeského muzea Liberec uvedla, že archeologové obyčejně neví, kdo je v hrobech pohřben.

Arciděkan liberecký Radek Jurnečka dodává, že nález byl překvapivý i pro správce kostela: „Nečekali jsme, že při této fázi opravy na něco podobného narazíme.“

Na kryptu upozornila propadlá podlaha před oltářem. Společně s rakvemi objevili archeologové v třímetrové hloubce i části oděvů, medailonky, obal od bible a také boty. Vše putovalo do rukou antropologů a restaurátorů. 

Krypta kostela sv. Antonína Velikého

  • pochází z poloviny 18. století.
  • kromě míst, která způsobila propad podlahy, byla zasypaná stavební sutí - v ní se nacházely i lidské ostatky
  • v hloubce 3 metry byla nalezena vrstva zploštělých rakví

Podle arciděkana Radka Jurnečky je patrné, že v rakvích museli být pohřbeni lidé s důležitým vztahem ke kostelu nebo místu. Archeologové se domnívají, že pod podlahou kostela by mohly být ještě další dvě krypty s rakvemi.

Video Unikátní nález v kryptě libereckého kostela
video

Unikátní nález v kryptě libereckého kostela


/*json*/{"map":{"lat":50.770007219450356,"lng":15.056728550000003,"zoom":17,"mapTypeId":"roadmap"},"markers":{"0":{"lat":50.76970151188787,"lng":15.056816339492798,"type":"","description":"kostel sv. Antonína Velikého"}},"polylines":{},"circles":{},"polygons":{},"rectangles":{}}/*json*/