V Terezíně opravují kanalizaci z doby Marie Terezie

Terezín - Začala oprava nejstaršího kanalizačního komplexu v Evropě. Je pod terezínskou pevností, pochází z roku 1780 a dodnes běžně funguje. Dělníci kanalizaci opravují poprvé po více než dvou stoletích. Práce budou stát 170 milionů korun. Protože je kanalizace historickou památkou, stavbaři veškeré kroky konzultují s památkáři.

Stoky pod Terezínem stavěli za vlády Marie Terezie a jsou dlouhé deset kilometrů. Kanalizace kopíruje unikátní pravoúhlý systém terezínských ulic a kromě hlavních stok má celý systém i stoky vedlejší, označované jako podružné. Ke kanalizaci se povinně připojovaly všechny domy, což byl v 18. století evropský unikát.

Systém je výrazně větší, než město se 3000 obyvateli potřebuje. Při budování totiž stavitelé počítali s možným rozšířením v době války. Jak v této souvislosti připomněl Jiří Smutný z Klubu vojenské historie Terezín, pevnost dokázala ve válečném stavu pojmout až 70 tisíc lidí.

Ve stokách se průměrně vysoký dospělý člověk ani nepostaví, jsou maximálně 1,5 metru vysoké. Do některých částí musí dělníci i po čtyřech. Šířka chodeb je v některých místech přes metr. Stoku tvoří vyzděná spodní část a cihlové klenby. Opravy kanalizace se dělají za plného provozu, takže pokud zrovna v domě nad místem prací někdo třeba myje nádobí, voda okamžitě teče dolů mezi dělníky.

Protože je kanalizační systém památkou, dělníci musí zachovat všechny i dnes nepoužívané části, nic nesmí odnést. Doplňují proto zdivo z vypadaných cihel a kamenů, které v kanalizaci při čištění nacházejí.

Na celou rekonstrukci dohlížejí památkáři. „Než jsme mohli začít něco rekonstruovat a opravovat, použité materiály jsme museli konzultovat s památkovým ústavem, který je schvaloval a musel nám je posvětit - například spárovací hmotu a cihly,“ vysvětlil stavbyvedoucí Vladimír Sálus. Podle něj bývá složité najít postupy, které by skloubily požadavky památkářů s potřebami dodavatele. „Zhotovitel za dílo ručí, je na něj pak záruka. Je problém, abychom vyhověli památkářům, a aby stavební materiály měly životnost a vydržely funkční,“ doplnil Vladimír Sálus.

Na špatný stav kanalizace upozorňovala terezínská radnice dlouhé roky. Definitivně ji poničily povodně v roce 2013. Velká část stok byla zanesená, některá místa zcela ucpaná. Hlavní stoky opravuje Severočeská vodárenská společnost, vedlejší pak terezínská radnice. Investice Severočeské vodárenské společnosti je bezmála 93 milionů korun bez DPH, přibližně 65 procent pokryje dotace ministerstva zemědělství. Opravy vedlejších stok mají stát 73 milionů korun bez DPH a dotace státu činí bezmála tři čtvrtiny nákladů.

„Rekonstruují se hlavní a vedlejší stoky. Síť hlavních stok představuje něco přes čtyři kilometry. K tomu je třeba si připočítat délku podružných stok, která je něco kolem čtyř a půl kilometru. Je to porce metrů, které se musí opravit, dozdít a vyspárovat,“ popsal stavbyvedoucí Vladimír Sálus.

Kromě stok opravuje Severočeská vodárenská společnost i 160 odbočných řadů a bezmála tři stovky zděných nebo trubních přípojek. Rekonstrukce má být hotová do konce letošního roku. Po opravě se obyvatelé Terezína zřejmě zbaví i častého zápachu.

Video Oprava kanalizace v Terezíně
video

Oprava kanalizace v Terezíně - nejstaršího komplexu v Evropě

Oprava kanalizace v Terezíně - nejstaršího komplexu v Evropě

Kanalizace v Terezíně - bez komentáře